| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Siljan Auto Gnr.19 Bnr.60

 

 

Øverbø/Siljan Auto Bnr.60 ble i 1942 utskilt fra Øverbø Bnr.17 og solgt fra Hans Aasen til A/S Siljan Bil:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.17 den 28.02.1942, hvorved er utskilt Øverbø/Siljan Auto Bnr.60.

Skjøte på Øverbø/Siljan Auto Bnr.60 fra Hans Aasen f. 1887 til A/S Siljan Bil for kr. 1875. Datert 08.03.1943.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.60 - Siljan Auto - 0 mark 03 øre - A/S Siljan Bil

 

 

Manntall for Øverbø