| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

Moholt/Skottene

 

Skottene var en husmannsplass under Moholt/Naphaug som nevnes fra rundt 1830 til noe etter 1865. Det er bare en familie som nevnes bosatt der. Plassen nevnes ikke i 1875 tellingen.

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1825 til ca 1870

 

Tollef Nilsen f. 1797 fra Brekke i Gjerpen ble gift og kom til Siljan i 1820 årene. Han giftet seg med Berte Olsdatter f. 1801 fra Eidet i Siljan. De døpte barn i Siljan og Tollef nevnes i 1825 som inderst på Naphaug, i 1829 husmann Naphaugrønningen, i 1832 som arbeidsmann på Naphaugrønningen, i 1835 som arbeidsmand på Skottene, i 1838 som arbeidsmann på Naphaug, i 1842 som arbeidsmann på Skottene og i 1847 som arbeidsmann på Skottene. Vi ser at plassen Skottene nevnes i 1835, men de kan ha bodde på denne plassen hele tiden. De er de eneste som er nevnt på denne plassen. Tollef nevnes i skifte etter sin mors bror i 1853 som bosatt på Skottene i Siljan. Tollef ble i 1855 utlagt til far til et uekte barn i Siljan som en gift mann. Barnets mor var Berte Pedersdatter f. 1815 fra Kvisla. I 1865 bodde han og kona Berte på husmannsplassen Skottene under Naphaug. De var der husmenn med jord. Tollef døde i 1873 og Berte i 1879.

 

Tollef Nilsen og Berte Olsdatter sine barn:

Nils Tollefsen f. 1825

Anne Tollefsdatter f. 1829

Ole Tollefsen f. 1832

Torine Tollefsdatter f. 1835 d. 1907

Kristian Tollefsen f. 1838

Karen Kirstine Tollefsdatter f. 1842

Hans Jørgen Tollefsen f. 1847

 

Tollef Nilsen og Berte Pedersdatter sitt uekte barn:

Maren Tollefsdatter f. 1855 d. 1906

 

Familieark