| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GONSHOLT NORDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Nordre/Bjerke Nordre – Gnr.26 Bnr.4

 

 

Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4 ble utskilt av Petter Gonsholt fra Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2 og solgt til hans bror Anders Gonsholt i 1919:

Skyldelingsforretning avholdt den 15.11.1919 på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2, hvorved til Anders Olsen Gonsholt ble utskilt Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4. Tinglyst 28.02.1920

Skjøte på Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4 fra Petter O Gonsholt til sin bror Anders O Gonsholt for kr. 2000. Datert 28.10.1919, tinglyst 28.08.1919

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Nordre Gnr.26

Bnr.4 - Bjerke - 0 mark 70 øre - Anders O. Gonsholt

 

 

 

Manntall for Gonsholt Nordre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1919

 

Anders Olsen f. 1891 fra Gonsholt Nordre giftet seg i 1918 med Helga Hagbartsdatter f. 1897 fra Sørbø. Hans bror (Ole) Petter Gonsholt skilte i 1919 ut plassen Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4 og solgte den til Anders. Anders ryddet og bygde opp denne plassen. Sønnen Ragnvald overtok Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4 i 1963. Helga døde i 1966 og Anders i 1970.

 

Barn:

Hans Olav Gonsholt f. 1919

Harald Sigurd Gonsholt f. 1921

Albert Mikael Gonsholt f. 1923 d. 2013

Martha Marie Gonsholt f. 1926

Solveig Gerda Gonsholt f. 1929 d. 2004

Ragnvald Gonsholt f. 1932

 

Familieark