| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814 


 

 

Kiste Søndre/Eklund – Gnr.31 Bnr.24

 

Senere adresse Kisteveien 114

 

Ole Mathiesen Grini skilte i 1899 ut Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 fra Kiste Søndre Bnr.18:

Ole Mathiesen Grini avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre Bnr.18 den 20.06.1899, hvorved utskilt eiendommen Kiste Søndre/Eklund Bnr.24. Tinglyste 07.07.1899

 

Ole Mathiesen Grini solgte i 1904 Kiste Søndre/Eklund Bnr.24, samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18, til Anders Martin Olsen:

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 og eiendommen Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 fra Ole Mathiesen Grini til Anders Martin Olsen Kiste for kr. 8000. Datert 16.02.1904, tinglyst 27.02.1904

 

Anders Martin Olsen solgte dem samtidig Kiste Søndre/Eklund Bnr.24, samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18, videre til Kristian Eriksen Austad:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 fra Anders Martin Olsen Kiste til Kristian Eriksen Austad for kr. 4000. Datert 16.02.1904, tinglyst 27.02.1904

 

Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 solgte i 1951 Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 til sønnen Ernst Kiste:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 fra Kristian Austad Kiste f. 28.04.1865 til sønnen Ernst Kiste f. 13.03.1894 for kr. 21. 550 hvorav for løsøre kr. 6550. Datert 21.08.1951

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.24 – Eklund– eier/bruker Kristian Eriksen 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.24 – Eklund - 2 mark 07 øre - Ernst Kiste 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1899 til 1951

 

Gunder Kristian Eriksen f. 1865 fra Austad giftet seg i 1893 med Berte Marie Arnesdatter f. 1872 fra Kiste Søndre. Ved konfirmasjonen og ved vielsen står det at hun heter Birte Marie, men hun var døpt Marte Marie. Hun nevnes også som Berte Marie i folketellingene. De ble bosatt på Kiste Søndre. I 1900 bodde familien på Eklund Bnr.24 under Kiste Søndre. De ble selveiere der i 1904. I 1911 kjøpte de et skogstykke under Austad. Kristian solgte i 1951 Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 og skogstykke u/Austad til sønnen Ernst Kiste. Kristian døde i 1957. Marte Marie døde i 1961.

 

Barn:

Ernst Kiste f. 1894 d. 1955

Albert Kiste f. 1896 d. 1915

Inga Alvhilde Kiste f. 1902 d. 1980

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1925 til 1955 (Berta til 1970 og døde i 1990)

 

Ernst Kiste f. 1894 var sønn av overnevnte familie. Ernst giftet seg i 1925 med Berta Hansdatter f. 1895 fra Austad. De ble bosatt på Kiste Søndre. Hans far solgte i 1951 Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 og skogstykke u/Austad til sønnen Ernst. Ernst døde i 1955. Etter at Berta ble enke satt hun med Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 og skogstykket u/Austad frem til 1970. Hun solgte da eiendommene til sønnen Albert. Berta døde i 1990.

 

Barn:

Albert Kiste f. 1925

Ragna Marie Kiste f. 1934

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1970

 

Albert Kiste f. 1925 var sønn av overnevnte familie. Albert giftet seg i 1962 med Gerd Helene Kiste f. 1935 fra Sandsvær. De ble bosatt på Kiste Søndre. Albert kjøpte Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 og skogstykket u/Austad i 1970 av sin mor.

 

Se under hans foreldre