| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SORTEDAL ETTER 1814


 

Gjeitøya u/Sortedal

 

Ifølge Bakken nevnes det i 1840 en husmannsplass under Sortedal som het ”Gedøen” (Gjeitøya). Plassen ble brukt av en Jacob. På plassen ble det ”fødet nogle småkreaturer”. I 1846 finner vi denne Jacob Larsen Øen som husmann under Sortedal. Dette var nok da samme mann på samme plass. Jacob Larsen og hans kone hadde døpt et barn bosatt på Gjeitøya allerede i 1839. Under tellingen i 1865 finner vi Jacob Larsen og hans kone på plassen Tangen u/Sortedal. Dette var en plass inne på fastlandet på Sortedal. De nevnes også som bosatt på Tangen da barna ble konfirmert i 1851 og 1854.

 

 

Manntall for Sortedal

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1839 til ca 1850

 

Jacob Larsen f. 1806 fra Løkka giftet seg i 1834 med Karen Nilsdatter f. 1804 på Vierød u/Gonsholt. De døpte et barn bosatt på Løkka i 1836. I 1839 døpte et barn bosatt på Gjeitøya u/Sortedal. Ifølge Bakken nevnes en husmannsplass under Sortedal som het ”Gedøen” (Gjeitøya). Plassen ble brukt av en Jacob. På plassen ble det ”fødet nogle småkreaturer”. Dette var da denne Jacob Larsen. I 1846 nevnes de på ”Øen” u/Sortedal som er samme plassen. Under tellingen i 1865 finner vi Jacob Larsen og hans kone på plassen Tangen u/Sortedal. Dette var en plass inne på fastlandet på Sortedal. De nevnes også som bosatt på Tangen da barna ble konfirmert i 1851 og 1854.

 

Se Sortedal/Tangen