| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Øverland Gnr.19 Bnr.48

 

 

Øverbø/Øverland Bnr.48 ble i 1936 utskilt fra Øverbø Bnr.4 og solgt fra Hans P Øverbø til Oskar Myrvang:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 08.02.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Øverland Bnr.48

Skjøte på Øverbø/Øverland Bnr.48 fra Hans P Øverbø til Oskar Myrvang for kr. 350. Datert 06.06.1936.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.48 – Øverland - 0 mark 05 øre - Oskar Myrvang

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1936

 

Oskar Myrvang f. 1906 var sønn av Daniel Solvesen Torsholtsaga. Oskar giftet seg med Paula Elverhøy f. 1907. Hun var født på Kleven i Gjerpen. Han kjøpte eiendommen Øverbø/Øverland Bnr.48 i 1936. I 1956 overtok han som forpakter på Torsholtsaga Bnr.6. Eiendommen Øverbø/Øverland Bnr.48 ble leid bort. Han solgte denne eiendommen til sønnen Hans Daniel i 1967. Oskar døde i 1985. Paula døde i 1996.

 

Barn:

Hans Daniel Myrvang f. 1938

Marit Myrvang f. 1941

Ragnhild Myrvang f. 1944

 

Familieark

 

 

 

Huset på Øverbø/Øverland Bnr.48 ble revet ca 1998 i forbindelse med ny vei igjennom Siljan.