| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814 


 

 

Fredly Gnr.16 Bnr.14

 

Fredly Bnr.14 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1929.

 

 

(Senere adresse: Høisetbakkane 68)

 

 

Manntall Holte

 

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Fredly Bnr.14 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Siljan midtbygds indremisjonsforening:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Siljan midtbygds indremisjonsforening er utskilt Fredly Bnr.14

Skjøte fra Kristian M Holte og hustru til Siljan midtbygds indremisjonsforening for kr.100. Tinglyst 16.12.1929

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.14 – Fredly - 0 mark 05 øre - Siljan Midtbygds indremisjonsforening