| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Elverhøi - Gnr.1 Bnr.23

 

 

Senere adresse: Rustadveien 109

 

 

Isak Ingebretsen Rød skilte i 1921 ut Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Rød Nordre Bnr.18 og solgte plassen til Ole Martinsen:

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1921 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Isak Engebretsen Rød til Ole Martinsen utskilte Elverhøi Bnr.23. Tingl. 30.07.1921

Skjøte på Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Isak Ingebretsen Rød til Ole Martinsen Rød for kr. 100. Tingl. 16.11.1921

 

Ole Martinsen solgte i 1923 Sølland/Elverhøi Bnr.23 til sin bror Ragnvald Rød:

Skjøte på Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Ole Martinsen Rød til Ragnvald Rød for kr. 6000. Tingl. 18.04.1923

 

Ragnvald Rød solgte i 1946 plassen til Ivar Kjennbakken:

Skjøte på Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Ragnvald M Rød f. 19.12.1896 til Ivar Kjennbakken f. 27.11.1908 for kr. 7800. Datert 27.07.1946

 

 

Matrikkelutkast 1950:

Sølland Gnr.1

Bnr.23 - Elverhøi - Ivar Kjenbakken

 

 

 

Bruker/Bosatt her fra 1921

 

Ole Martinsen Rød f. 1890 var sønn av Martin Andersen Rød. Sølland/Elverhøi Bnr.23 ble utskilt fra Sølland/Rød Nordre Bnr.18 i 1921 av Isak Engebretsen Rød. Ole kjøpte denne plassen men solgte den til sin bror Ragnvald i 1923. Ole døde i 1950.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt som eier fra 1925

 

Ragnvald Martinsen Rød f. 1896 kjøpte i 1923 Sølland/Elverhøi Bnr.23 av sin bror Ole. Det er uvisst om Ragnvald bodde her eller bare eide plassen. Han solgte den i 1946 til Ivar Kjennbakken.

 

Se Aspelund u/Hogstad nedre

 

 

 

Bruker/Bosatt her fra 1946   

 

Ivar Kjennbakken f. 1908 fra Drangedal bodde på Tveitan og var skogsarbeider ved lysningen i 1934 mellom han og hans kone Hilda Johansdatter f. 1907 fra Tveitan. Han kjøpte Sølland/Elverhøi Bnr.23 ui 1946.

 

Barn:

Reidar Kjennbakken f. 1940

 

Familieark