| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Åsen u/Øverbø

 

 

Se Åsen u/Øverbø før 1814

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1811 til 1846

 

Erich Olsen f. 1776 var sønn av Ole Mikkelsen Øverbø. Erich giftet seg i 1811 med Maren Danielsdatter f. 1778 fra Torsholt. De ble bosatt på plassen Åsen u/Øverbø. Maren døde der i 1832. Erich nevnes der i 1846 sammen med sønnen Daniel og hans familie, men han døde samme året.

 

Åsen u/Øverbø før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1846 til 1874

 

Daniel Eriksen f. 1815 var sønn av overnevnte Erich Olsen. Daniel giftet seg 1. gang i 1838 med Karen Solvesdatter f. 1812 fra Prestegården. De ble bosatt på Åsen u/Øverbø. Hans far hadde blitt enkemann der i 1832. Karen døde på Åsen i 1840. Daniel giftet seg 2. gang i 1844 med Karen Sørensdatter f. 1822 fra Moholt. De nevnes på Åsen med hans far i 1846 og da hans far døde der dette året, overtok Daniel som husmann. De nevnes der i 1865 og da nevnes Daniel som skomaker. To av barna deres reiste til Amerika i 1869. Daniel og Karen reiste til Amerika med 2 barn i 1874.

 

Daniel Eriksen og Karen Solvesdatter sitt barn:

Ingeborg Marie Danielsdatter f. 1839 d. 1840

 

Daniel Eriksen og Karen Sørensdatter sine barn:

Ingeborg Karine Danielsdatter f. 1845

Erik Danielsen f. 1847

Maren Helvig Danielsdatter f. 1850 d. 1862

Trine Andrine Danielsdatter f. 1853

Gunelia Danielsdatter f. 1856 d. 1856

Maren Helene Danielsdatter f. 1864

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1875 til 1877

 

Olaus Olsen f. 1849 fra Hof giftet seg i 1873 med Maren Sofie Hansdatter f. 1848 fra Sandsvær. De kom til Siljan i 1875 og nevnes der på Åsen u/Øverbø i 1875 og 1877 og på Hagen u/Øverbø fra 1878 til 1882. De flyttet så fra bygden igjen. Olaus døde i 1920 i Sandsvær.

 

Barn:

Grete Maria Olausdatter f. 1874

Anne Emilie Olausdatter f. 1875

Inga Olava Olausdatter f. 1877 d. 1926

Hans Olausen f. 1879 f. 1902

Julie Olausdatter f. 1880

Magda Olausdatter f. 1882

Teodor Olausen f. 1885

Maren Sofie Olausdatter f. 1887

Nikoline Andrine Olausdatter f. 1890

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her i 1878

 

Tidemand Anundsen f. 1844 og hans kone Anne Lovise Paulsdatter f. 1858 døpte barn bosatt på Aasen u/Øverbø i 1878.

 

Se Hagen u/Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1880

 

Ifølge Bakken var det Peder Mathisen f. 1836 fra Lardal og hans familie som bodde på Åsen. De kom siden til Prestjordet u/Gonsholt.

 

Se Prestjordet u/Gonsholt

 

 

 

Åsen ble utskilt som eget bruk i 1888.

 

 

Øverbø/Aasen - løpenummer 530c - senere Bnr.17 ble i 1888 utskilt fra Øverbø Bnr.4:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 30.10.1888, tingl. 01.11.1888, hvorved er utskilt Øverbø/Aasen Bnr.17.