| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Søntvedt – Gnr.10

 

Gården ligger sydvest i Opdalen. Den grenser mot Tveitan i øst, Sølland i nord og mot Brattås i sydvest.

 

Søntvedt var eid av Løvenskold og Hælgen kirke i 1814.

 

Se Søntvedt før 1814

 

 

Skylden var på 3 huder, hvorav Løvenskiold i 1814 eide 2 huder og 1 hud var kirkegods. Løvenskiold hadde kjøpt 2 huder av Gunder Aslaksen Søntvedt i 1783.

Kirkegodset var gammelt kirkegods, nevnt i 1700. Cappelen kjøpte dette kirkegodset og solgte det til Løvenskiold samme året:

Skjøte fra Peder Alstrup til Løvenskiold paa Helgen med fl. kirkes paa 1 huud i Sundtvedt. Datert 30.09.1839, tingl. 16.05.1840 '

 

 

Det var tre løpenummer under Søntvedt i 1838.

 

Matrikkelen 1838
Sunthveit matrikkelnr. 164 (gammelt matrikkelnummer 153)
Løpenummer 502 - Sunthveit - skyld 1 hud - oppsitter Ole Nielsens enke
Løpenummer 503 - Sunthveit - skyld 1 hud - oppsitter Aslak Gundersen 
Løpenummer 504 - Sunthveit - skyld 1 hud - oppsitter Halvor Gundersen 

 

 

 

I 1846 nevnes Søntvedt som matrikkelnummer 164. Gården var da delt i løpenummer 502 med plassen Rødningen, løpenummer 503 og løpenummer 504.

 

 

Søntvedt løpenummer 502 – senere Bnr.1:

Skylldelingsforretning avholdt på Søntvedt løpenummer 502 den 29. og 30. juni 1870, hvorved utskilt plassen Søntvedt/Rønningen løpenummer 502b til Nils Helgesen. Tingl. 01.07.1870

Den gjenværende delen ble Søntvedt løpenummer 502(a) – senere Bnr.1

Skjøte på Søntvedt løpenummer 502(a) – senere Bnr.1 med flere bruk fra kammerherre Løvenskiold til kammerherre F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

Søntvedt løpenummer 502(a) – senere Bnr.1 ble i 1891 overført til Søntvedt Bnr.3. Tingl. 15.07.1891

 

Søntvedt Nordre løpenummer 503 – senere Bnr.3:

Skjøte på Søntvedt løpenummer 503 – senere Bnr.3 med flere bruk fra kammerherre Løvenskiold til kammerherre F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

Søntvedt Bnr.1 og Søntvedt Bnr.4 ble i 1891 overført til Søntvedt Bnr.3. Tingl. 15.07.1891

Skylldelingsforreting avholdt 29.10.1891 på Søntvedt Bnr.3, hvorved ustkilt Søntvedt Søndre Bnr.5 og Søntvedt/Skogen Bnr.6. Tingl. 02.01.1891

Den gjenværende delen ble Søntvedt Nordre Bnr.3

Skjøte på Søntvedt Nordre Bnr.3 fra F W Treschow til Aslak Gullichsen, med div. forbehold, for kr. 4800. Tingl. 18.01.1893

Skjøte på Søntvedt Nordre Bnr.3 fra Aslak Gullichsen Søntvedt til sine døtre Andrine, Gustava, Olava Søntvedt for kr. 16000, hvorav for løsøre kr. 3000. Datert 09.03.1929, tingl. 22.03.1929

 

Søntvedt løpenummer 504 – senere Bnr.4:

Skjøte på Søntvedt løpenummer 504 – senere Bnr.4 med flere bruk fra kammerherre Løvenskiold til kammerherre F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

Skjøte på Søntvedt Bnr.4 ble i 1891 overført til Søntvedt Bnr.3. Tingl. 15.07.1891

 

Se ellers under de forskjellige bruksnummerne.

 

Her er situasjonen på Søntvedt Gnr.10 i 1905:

 

Matrikkelen 1905

Sundtvet Gnr.10

Bnr.2 – Rydningen – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.3 – Sundtvet Nordre – eier/bruker Aslak Gulliksen

Bnr.5 – Sundtvet Søndre – eier/bruker Anders Andersen

Bnr.6 – Skogen – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Søntvedt

 

 

(Med plassen Rønningen Bnr.2Søntvedt/Skogen Bnr.6 Søntvedt /Foss Bnr.7 (Senere adresse: Opdalsveien 568) og Nordtveit Bnr.8)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

Her følger Sønvedt Bnr.1, Bnr.3, Bnr.4 og Bnr.5

 

 

 

Søntvedt - løpenummer 502

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1794 til 1838 (Pernille til 1840)

 

Pernille Paulsdatter f. 1772 fra Rød u/Sølland giftet seg 1. gang i 1794 med Jacob Knudsen f. 1768. Han var sønn av Knud Knudsen Søntvedt. De ble brukere på denne delen på Søntvedt og Jacob døde der i 1804. Pernille giftet seg 2. gang samme året med Ole Nilsen f. 1794 fra Sølland. Ole overtok da som bruker på Søntvedt. De bodde der livet ut. Ole døde der i 1838 og Pernille i 1840.

 

Se Søntvedt før 1814

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1819 til ca 1843

 

Ole Pedersen f. 1791 fra Hogstad giftet seg i 1819 med Anne Jacobsdatter f. 1795. Hun var datter av overnevnte Jacob Knudsen Søntvedt. De bodde Søntvedt da de døpte barn i 1823 og 1827. De bodde nok der sammen med hans kones mor som døde på Søntvedt i 1840. Familie meldte flytting til Sannehered 13. august 1843.

 

Barn:

Jacob Olsen f. 1823

Peder Olsen f. 1827

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1835 og 1841

 

Torkild Isaksen f. 1793 giftet seg i 1835 med Karen Olsdatter f. 1812. Hun var datter av overnevnte Ole Nilsen. De døpte barn bosatt på Søntvedt i 1835 og 1839. De kom til Kjose i Brunlanes der Torkild ble husmann på Bærum u/Bakke fra 1841 til 1871. Karen døde i Kjose i 1870 og Torkild døde der i 1873.

 

Barn:

Isak Torkildsen f. 1835

Ole Torkildsen f. 1839

Nils Torkildsen f. 1841 d. 1867

Helle Pernille Torkildsdatter f. 1845 d. 1848

Anne Helvig Torkildsdatter f. 1849 d. 1851

Anders Martin Torkildsen f. 1852

 

Familieark

 

 

 

 

Søntvedt - løpenummer 503

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1789 til 1790 og fra 1806 til 1846

 

Aslak Gundersen f. 1768 var sønn av Gunder Aslaksen Søntvedt. Han giftet seg 1. gang i 1789 Gunild Andersdatter f. 1756 fra Tveitan. De døpte barn bosatt på Søntvedt og Gunild døde der i 1790. Det var skifte etter henne på Rød u/Høgset. Aslak bodde på Rød (u/Høgset) da han giftet seg for 2. gang i 1791 med Inger Knudsdatter f. ca 1766. Hun kom fra Høgset da de giftet seg. De døpte barn bosatt på Rød u/Høgset. Inger døde der i 1792. Aslak giftet seg 3. gang i 1802 med Marta Gulliksdatter f. 1777 fra Engelstad. De døpte barn bosatt på Rød u/Høgset i 1803, men fra 1806 nevnes de på Søntvedt. Aslak døde på Søntvedt i 1846.

 

Se Søntvedt før 1814

 

 

 

I 1865 skrives:

1/2 Part af Sunthveit 502a forenet med Sunthveit 503. Drives underet med LøbNo 503 af anførte Bruger.

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1842 til 1881 (Anne Helvig til 1892)

 

Gullik Aslaksen f. 1808 var sønn av overnevnte Aslak Gundersen Søntvedt. Gullik giftet seg i 1842 med Anne Helvig Nilsdatter f. 1818 fra Sølland. De ble bosatt på en av brukerpartene på Søntvedt. Hans far døde der i 1846 og hans mor i 1851. Gullik overtok som leilending der etter sin far. Sønnen Aslak giftet seg i 1873 og overtok som leilending på gården. (Sønvedt Bnr.3 ble delt i 1891. Sønnen Aslak kjøpte Søntvedt Nordre Bnr.3 i 1893. Det som senere ble Aslak sin svigersønn kjøpte Søntvedt Søndre Bnr.5) Gullik døde på Søntvedt i 1881 og Anne Helvig døde der i 1892.

 

Barn:

Gunhild Marie Gulliksdatter f. 1843 d. 1898

Aslak Gulliksen f. 1846 d. 1931

 

Familieark

 

 

 

 

 

Søntvedt - løpenummer 504

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1789 til 1847

 

Halvor Gundersen f. 1773 var sønn av Gunder Aslaksen Søntvedt. Halvor giftet seg i 1799 med Anna Nilsdatter f. 1779 fra Sølland. Han overtok som bruker på en del av Søntvedt etter sin far. Han døde samme året som Halvor giftet seg. Anne døde i 1809 og Halvor levde som enkemann til han døde på Søntvedt i 1847.

 

Se Søntvedt før 1814

 

 

 

I 1865 skrives:

1/2 Part af Sunthveit 502b forenet med Sunthveit 504. Drives underet med LøbNo 504 av af anførte Bruger

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1828 til 1875 (Marte til 1886)

 

Guttorm Larsen f. 1788 fra Luksefjell i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1828 med Marte Halvorsdatter f. 1805. Hun var datter av overnevnte Halvor Gundersen Søntvedt. Guttorm og Marte ble bosatt på Søntvedt. De bodde der sammen med Marte sin far som hadde blitt enkemann allerede i 1809. Guttorm overtok som bruker og hans svigerfar døde på Søntvedt i 1847. I 1865 bodde sønnen Ole og hans familie sammen med dem. Guttorm døde på Søntvedt i 1875 og Marte døde der i 1886.

 

Barn:

Marie Guttormsdatter f. 1829 d. 1865

Ole Guttormsen f. 1831 d. etter 1910

Anne Guttormsdatter f. 1834 d. 1912

Karen Guttormsdatter f. 1837 d. 1921

Maren Guttormsdatter f. 1840

Ingeborg Guttormsdatter f. 1844 d. 1930

Gunhild Guttormsdatter f. 1847

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1855 til 1882

 

Ole Guttormsen f. 1831 var sønn av overnevnte Guttorm Olsen Søntvedt. Ole giftet seg i 1855 med Maren Kirstine Evensdatter f. 1831 fra Kløverød. De ble bosatt på Søntvedt der Ole hjalp faren med gården. Ole sin far døde i 1875 og hans mor i 1886. Ole og hans familie flyttet til Skien (i 1882 ifølge Bakken) der Ole nevnes som vognmann i 1900. Ole var enkemann og bosatt i Gjerpen i 1910.

 

Barn:

Ingeborg Marie Olsdatter f. 1856

Lars Olsen f. 1857

Anne Helene Olsdatter f. 1860

Kristian Olsen f. 1862

Elise Olsdatter f. 1864 d. 1867

Hans Edvard Olsen f. 1866

Elise Olsdatter f. 1869 d. 1954

Gunelia Olsdatter f. 1871

Berte Marie Olsdatter f. 1873

 

Familieark

 

 

 

I 1891 ble Søntvedt Bnr.3 fradelt Søntvedt Søndre Bnr.5 og Søntvedt/Skogen Bnr.6. Den gjenværende delen ble Søntvedt Nordre Bnr.3.

 

 

Søntvedt Nordre Bnr.3

 

Bosatt/Brukere her fra 1873 til etter 1927 (På Søntvedt Nordre fra 1893)

 

Aslak Gulliksen f. 1846 var sønn av overnevnte Gullik Aslaksen Søntvedt. Aslak giftet seg i 1873 med Marte Andrine Olsdatter f. 1847 fra Sølland. De ble bosatt på Søntvedt der hans far på denne tiden ver leilending på en av brukerpartene. Hans far døde der i 1881 og hans mor i 1892 så Aslak overtok nok feste der en periode. Treschow hadde kjøpt hele Søntvedt i 1886 og foretok en skylldeling på Søntvedt Bnr.3 i 1891. Søntvedt Bnr.3 ble da delt i tre deler, Søntvedt Nordre Bnr.3, Søntvedt Søndre Bnr.5 og Skogen ble fraskilt og fikk Bnr.6. Aslak kjøpte Søntvedt Nordre Bnr.3 i 1893 og det som ble hans svigersønn, Anders Andersen, kjøpte samtidig Søntvedt Søndre Bnr.5. Aslak med familien nevnes på Søntvedt Nordre i 1900 og 1910 tellingen og var nå da selveiere. Aslak døde på Søntvedt i 1932.

 

Barn:

Anne Marie Aslaksdatter f. 1875 d. 1961

Karoline Aslaksdatter f. 1877 d. 1881

Ingeborg Andrine Aslaksdatter f. 1879 d. 1955

Karoline Aslaksdatter f. 1882 d. 1884

Gustava Karoline Aslaksdatter f. 1884 d. 1972

Mathilde Olava Aslaksdatter f. 1887

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1929 til 1962

 

Søstrene Gustava (Karloline), Mathilde (Olava) og (Ingeborg) Andrine overtok gården etter sin far, overnevnte Aslak Gulliksen, i 1929. Olava og Gustava solgte i 1962 gården til Anders Søntvedt. Han var sønn av deres søster Anne Marie på Søntvedt Søndre og således deres nevø.

Se under deres far

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1962

 

Anders Søntvedt f. 1907 kom fra Søntvedt Søndre og overtok Søntvedt Nordre etter sine overnevnte tanter i 1962. Anders var ugift.

 

Se under hans far

 

 

 

Søntvedt Søndre Bnr.5

Skylldelingsforreting avholdt 29.10.1891 på Søntvedt Bnr.3, hvorved ustkilt Søntvedt Søndre Bnr.5 og Søntvedt - Skogen - Bnr.6. Tingl. 02.01.1891

Skjøte på Søntvedt Søndre Bnr.5 fra F W Treschow til Anders Andersen kr. 500, med div. forbehold som jaktrett, rett til tømmerlegger osv. Tingl. 09.01.1893

 

Bosatt her fra før 1891

 

Anders Gundersen (1821 - 1904) og Inger Marie Eriksdatter (1834 - 1903) døpte barn bosatt på Afsøla u/Sølland til 1860. De kom så til Bestul i Gjerpen og der de bodde i over 20 år. De flyttet tilbake til Siljan med 10 barn i 1882. I tellingen i 1891 nevnes Anders og familien på Søntvedt Søndre. I tellingen i 1900 bodde han og kona hos sin sønn Anders på Søntvedt Søndre. Inger Marie døde der i 1903 og Anders i 1904.

 

Se Afsøla u/Sølland

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1893 til 1949 (Anne Marie til 1961)

Anders Andersen f. 1873 kom fra Gjerpen til Siljan i 1882. Hans foreldre hadde tidligere bodd på Afsøla u/Sølland, men flyttet til Bestul i Gjerpen. Treschow hadde kjøpt hele Søntvedt i 1886 og foretok en skylldeling på Søntvedt Bnr.3 i 1891. Søntvedt Bnr.3 ble da delt i tre deler, Søntvedt Søndre Bnr.5, Søntvedt/Skogen Bnr.6 og den gjenværende delen ble Søntvedt Nordre Bnr.3. Anders sine foreldre brukte Søntvedt Søndre under tellingen i 1891. Anders kjøpte Søntvedt Søndre Bnr.5 i 1893 og det som senere ble hans svigerfar, Aslak Gulliksen, kjøpte samtidig Søntvedt Nordre Bnr.3. I 1897 giftet Anders seg med Anne Marie Aslaksdatter f. 1875. Hun var da datteren til Aslak Gulliksen. Anders med familien nevnes på Søntvedt Søndre i 1900 og 1910 tellingen, da som selveiere. Anders døde på Søntvedt i 1949 og Anne Marie i 1961.

 

Barn:

Anette Marie Søntvedt f. 1898 d. 1982

Aslak Søntvedt f. 1900

Sigrid Søntvedt f. 1902 d. 1911

Ingeborg Søntvedt f. 1903 d. 1989

Gudrun Søntvedt f. 1906

Anders Søntvedt f. 1907 d. 1981

Marta Søntvedt f. 1910

Gunnar Søntvedt f. 1912 d. 2002

Olav Søntvedt f. 1915 d. 1996

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra ca 1950

 

Gunnar Søntvedt f. 1912 var sønn av overnevnte Anders Andersen Søntvedt. Gunnar giftet seg i 1951 med Valborg Johanna Tormodsrød f. 1911 fra Tormodsrød. Gunnar overtok gården Søntvedt Søndre etter sine foreldre og nevnes der i matrikkelutkastet i 1950. Hans far døde i 1949 og hans mor i 1961. Valborg Johanne døde i 1992 og Gunnar døde i 2002.

 

Familieark