| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

Riseth u/Høiseth

 

Denne plassen nevnes bare i og rundt 1865 tellingen. Ps. Det finnes også en plass Riset u/Austad.

 

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1865

 

Ole Bentsen f. 1786 fra Tudal giftet seg i 1813 med Gunhild Larsdatter f. ca 1778. De døpte et barn i 1821 bosatt på Høiseth. Familien bodde en periode på Riseth under Høiseth. De nevnes der i 1865, men vi ser at sønnen Bent giftet seg i 1843 og døpte barn på Riseth i 1843 og 1845. Ole og Gunhild bodde nok allerede da på Riseth u/Høiseth. Vi ser at de hadde hjelp på plassen i 1865. De døde begge der i 1878.

 

Barn:

Bent Olsen f. 1821 d. før 1853

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1865

 

Johannes Larsen f. 1837 fra Haugen u/Høiseth giftet seg i 1865 med Gunhild Ingebretsdatter f. 1837 fra Torsholt. I 1865 bodde han og kona hos Ole Bentsen på Riseth u/Høiseth og hjalp dem med plassen. De døpte et barn bosatt på Riseth i 1866 som døde der i 1867. De døpte at barn i 1869 bodde de på Holte. Johannes døde på Holte samme året. Gunhild var i 1900 enke og tjenestejente hos Vetle Nilsen på Holte. I 1910 bodde hun med sønnen Johannes på Lundshagen u/Lund i Gjerpen.

 

Barn:

Tilla Dortea Johannesdatter f. 1866 d. 1867

Johannes Johannesen f. 1869 d. 1937

 

Familieark

 

 

Det nevnes ikke husmannsplasser under Høiseth i 1900.