| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Grorud/Steindalen Gnr.5 Bnr.3 og Bnr.4

 

 

Steindalen var en plass under Grorud og eid av Treschow i 1814.

 

 

Se Steindalen før 1814

 

 

(Senere adresse: Grorudveien 1144)

 

 

Steindalen løpenummer 492c (Bnr.3) og løpenummer 492d (Bnr.4) ble skilt ut fra Grorud løpenummer 492 (Bnr.1) i 1869:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud løpenummer 492 den 20. og 21. juli og tinglyst 03.08.1869, hvorved følgende pladsen ble utskilt: Larønningen eller Grorudpladsen løpenummer 492b, Steendalen løpenummer 492c – bruges av Ole Pedersen, Steendalen løpenummer 492d – bruges av Torsten Torstensen, Hakkhaug løpenummer 492e, Aarum løpenummer 492f, Kollen løpenummer 492g.

 

 

Manntall for Steindalen

 

 

 

I 1846 nevnes to Steindalenplasser (Nedre og Øvre), i 1865 nevnes tre (en uten jord) og fra 1888 ble gårdene drevet sammen av Tosten Tostensen. Etter hans tid ble også plassene. Bnr.3 og Bnr.4, brukt sammen. I 1900 tellingen ble det oppgitt folk på Bnr.3 og i 1910 på Bnr.4.

 

 

 

 

Steindalen Øvre 

(Løpenummer 492d senere Bnr.4)

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1833

 

Nils Findsen f. 1758 fra Tveiten u/Gurholt giftet seg i 1805 med Gunild Knudsdatter f. 1778. Hun var datter av Knud Thorsen Stendalen. De blir bosatt på Stendalen og levde der livet ut. Gunild døde der i 1832 og Nils i 1833.

 

Se Stendalen før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1833 til 1858 (Ingeborg til 1862)

 

Ingeborg Jacobsdatter f. 1803 fra Søntvedt fikk i 1833 en uekte sønn bosatt på Søntvedt. Guttens far var Henrik Gundersen f. omkring 1805 fra Gjerpen. Ingeborg giftet seg i 1835 med Knut Nilsen f. 1811. Knut var sønn av overnevnte Nils Findsen Steindalen. De ble bosatt på Steindalen der hennes mann overtok som husmann. Hans mor døde i 1832 og hans far i 1833, så han overtok trolig da. De nevnes der i 1846. Da ser vi også hennes uekte sønn bosatt med dem. Knut døde på Steindalen i 1858 og Ingeborg i 1862.

 

Ingeborg Jacobsdatter og Henrik Gundersen sitt uekte barn:

Jacob Henriksen d. 1833 d. 1865

 

Ingeborg Jacobsdatter og Knut Nilsen sine barn:

Pernille Knutsdatter f. 1835

Gurine Knutsdatter f. 1835 d. 1835

Nils Knutsen f. 1838 d. 1838

Gunhild Knutsdatter f. 1840 d. 1863

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1860 til 1866

 

Jacob Henriksen f. 1833 var stesønn til overnevnte Knut Nilsen Steindalen. Jacob bodde med sin mor og stefar på Steindalen i 1848. Han giftet seg i 1. gang i Sandsvær i 1860 med Anne Olea Olsdatter f. 1845 fra Sandsvær. De ble bosatt på Steindalen. Hans stefar var da død og hans mor bodde på plassen til hun døde der i 1862. Jacob overtok som husmann på Steindalen. Anne Olea døde der allerede i 1862 og Jacob giftet seg 2. gang i Siljan i 1863 med Anne Marie Olsdatter f. 1838. Hun kom også fra Sandsvær, men hadde kommet til Siljan allerede i 1857. Jacob døde på Steindalen i 1865. Anne Marie bodde som enke med to barn på Steindalen under 1865 tellingen. Hun giftet seg på nytt i 1866, og bodde videre på plassen.

 

Jacob Henriksen og Anne Olea Olsdatter sine barn:

Inger Marie Jacobsdatter f. 1861

Nella Karine Jacobsdatter f. 1862 d. 1863

Anne Gurine Jacobsdatter f. 1862 d. 1863

 

Jacob Henriksen og Anne Marie Olsdatter sine barn:

Anders Jacobsen f. 1863

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1865 til 1900 (Ingeborg til 1903)

 

Tosten Tostensen f. 1837 fra Sauherad giftet seg 1. gang i Siljan i 1863 med Gunhild Knutsdatter f. 1840. Hun var datter av overnevnte Knut Nilsen Steindalen. Tosten og Gunhild døpte en datter samme året de giftet seg. De var da bosatt på Vieren i Sandsvær. Gunhild døde etter fødselen og Tosten flyttet til Steindalen i Siljan. Han nevnes der i 1865 som enkemann med denne datteren han gikk i Sandsvær. Han bestyrte da plassen for enken etter overnevnte Jacob Henriksen Steindalen. Hun bodde der med to av sine barn. (Jacob Henriksen Steindalen var halvbror til Tostens første kone Gunhild Knutsdatter, da de hadde samme mor.) I 1866 giftet Tosten seg for 2. gang med denne enken etter Jacob Henriksen Steindalen, Anne Marie Olsdatter f. 1838, og ble husmann på plassen. Anne Marie døde der i 1881. Tosten giftet seg 3. gang i 1886 med Ingeborg Stenersdatter f. 1855 fra Flesberg. Tosten overtok alle plassene på Steindalen og i 1900 var det bare en plass Steindalen nevnt. I 1865 var det tre. Tosten døde på Steindalen i 1900. Ingeborg bodde under 1900 tellingen på Steindalen med sine barn. Hun meldte flytting til Sandsvær som enke i 1903 sammen barna.

 

Tosten Tostensen og Gunhild Knutsdatter sine barn:

Inger Gunelia Tostensdatter f. 1863 d. 1895

 

Tosten Tostensen og Anne Marie Olsdatter sine barn:

Anne Gurine Tostensdatter f. 1866 d. 1892

Trine Marie Tostensdatter f. 1868 d. 1906

Ingeborg Tostensdatter f. 1871

Olava Tostensdatter f. 1874 d. 1914

Ole Tostensen f. 1877 d. 1878

Sofie Tostensdatter f. 1879

 

Tosten Tostensen og Ingeborg Stenersdatter sine barn:

Ole Theodor Tostensen f. 1886

Inga Kjerstine Marie Tostensdatter f. 1888

Torstein Tostensen f. 1891 d. 1892

Tilla Charlotte Tostensdatter f. 1893

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1903 til 1927

 

Johan Kristian Olsen f. 1856 fra Ekenesrønningen i Sandsvær giftet seg i 1884 i Efteløt kirke i Sandsvær med Maren Olette Andersdatter f. 1856 fra Janshaug i Sandsvær. De døpte barn i Sandsvær, men kom til Hakkhaug u/Grorud i 1891. Der bodde de som leiledninger i 1900 og Johan oppføres som skogsarbeider. Familien flyttet til Stendalen u/Grorud i 1903. De døde begge der i 1927.

 

Se Hakkhaug u/Grorud

 

 

 

 

Bosatt her fra 1928

 

Anders Sigvart Stendalen f. 1889 var sønn av overnevnte Johan Kristian Olsen Steindalen. Anders giftet seg i 1928 med Gudrun Hovden f. 1896 fra Hovden i Lårdal i Telemark. Anders overtok plassen Steindalen u/Grorud etter sin far og døde i 1969. Gudrun døde i 1982.

 

Barn:

Øyvind Stendalen f. 1928

Margit Stendalen f. 1830

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her til 1974

 

Øyvind Stendalen f. 1928 overtok Steindalen i 1964 og brukte den til 1974. Siden har ingen bodd på plassen. Familien flyttet til Nordre Vanebu. (Familien var da Øyvind, søsteren Margit og deres mor Gudrun.)

 

Se under hans far

 

 

 

 

 

Steindalen u/jord

Det nevnes to Steindalplasser, Øvre og Nedre. Frem til 1888 var det en bruker på hver, men etter dette var det en. Dette her var en tredje plass som var uten jord og som nevnes i 1865 tellingen. Det var nok da bare et hus og det var trolig bare denne familie som ble nevnt her.

 

 

Bosatt her rundt 1865

 

Kittel Johannesen f. 1837 fra Heddal kom til Siljan i 1862 og giftet seg der i 1863 med Maria Olsdatter f. 1834 fra Dammyra u/Island. I 1865 bodde familien på en Steindalenplass uten jord. Kittel var tømmerhugger og fløter. Fra 1866 til 1872 døpte de barn bosatt på Kollen u/Grorud. De flyttet så til Stubberød i Gjerpen og døpte barn der fra 1874. De døde begge på Stubberød i Gjerpen. Maria døde der i 1905 og Kittel i 1908.

 

Barn:

Johannes Kittelsen f. 1863 d. 1863

Inger Maria Kittelsdatter f. 1864 d. 1865

Ole Kittelsen f. 1866

Inger Maria Kittelsdatter f. 1868

Johannes Kittelsen f. 1871 d. 1945

Nils Kittelsen f. 1872

Lars Kittelsen f. 1874 d. 1929

Anders Kittelsen f. 1876 d. 1961

 

Familieark

 

 

 

 

 

Steindalen Nedre

(Løpenummer 492c senere Bnr.3)

 

 

Bosatt her fra ca 1820 til 1860

 

Anund Paulsen f. 1777 fra Sandsvær var bosatt på Steindalen u/Grorud da han ble far til et uekte barn i Sandsvær i 1821. Barnet mor var Karen Olsdatter f. ca 1799. Da barnet ble døpt i 1821 stod det at hun oppholdt seg i Sandsvær. De giftet seg med hverandre i Sandsvær i 1822. Da står det at Anund var 43 år og kom fra Ljøterud i Sandsvær. Karen ble opplyst som 23 år og bosatt på Løver i Sandsvær. De ble husmenn på en av partene på Steindalen, der Anund var allerede i 1821. De nevnes på plassen i 1846 og Anund døde på der i 1860.

 

Barn:

Marte Gurine Anundsdatter f. 1821 d. 1823

Ole Anundsen f. 1824

Paul Anundsen f. 1829 d. 1829

Grete Marie Anundsdatter f. 1835

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1849 (Usikkert om det var på Øvre eller Nedre)

 

Jon Johannesen f. 1814 fra Gjerpen ble gift med Karen Kirstine Olsdatter f. 1820 fra Saga u/Tveitan i Siljan. De døpte et barn i Sandsvær i 1845.  I 1849 døpte de barn bosatt på Steindalen u/Grorud i Siljan, men i 1855 var de tilbake i Sandsvær og døper barn der fremover. I 1865 finner vi familien på Dammen i Ytre Efteløt. De kom de til Siljan i 1874 med sønnene Jon og Jacob for å bruke husmannsplassen Toa. Jon døde på Toa i 1879. Karen Kirstine drev nok plassen Toa etter det alene frem til hun dro som til Amerika som enke i 1887.

 

Se Toa u/Island

 

 

 

 

Bosatt her fra 1854 til 1866

 

Ole Olsen f. 1825 fra Dammyra u/Island giftet seg i Sandsvær i 1849 med Margit Olsdatter f. 1827 fra Sandsvær. De døpte et barn i Sandsvær i 1850 men i 1854 står de som innflyttet til Siljan og da til Grorud. De kom da trolig til Steindalen u/Grorud i 1854 og vi ser dem nevnt der i 1865. De døpte også et barn bosatt der dette året. Familien reiste til Amerika i 1866. Ole døde i Westbrook i Minnesota i 1898.

 

Barn:

Maria Olsdatter f. 1850

Anna Olava Olsdatter f. 1865

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1865 til 1888

 

Ole Pedersen f. 1841 fra Teien i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1865 med Dorte Marie Isaksdatter f. 1844 fra Toa u/Island. Han overtok Steindalen Nedre og hans kone døde der i 1884. Han reiste som enkemann til Amerika i 1888. Han kom til Sugar Creek i Elkhorn County i Wisconsin. Han var fiolinist og ble kjent som "Ole Spellemann". Ole døde i 1906.

 

Barn:

Isak Olsen f. 1866 d. 1926

Ingeborg Karine Olsdatter f. 1869

Peder Olsen f. 1871

Elise Marie Olsdatter f. 1873

Abraham Olsen f. 1876

Olava Dortea Olsdatter f. 1879

Nils Jacob Olsen f. 1882 d. 1883

 

Familieark

 

 

 

Etter denne familien overtok Tosten Tostensen begge gårdene på Steindalen og det ble bare en bruker der.