| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Myrskau – Gnr.29 Bnr.28

 

Senere adresse Austaveien 543

 

Eiendommen Austad/Myrskau Bnr.28 ble i 1925 utskilt fra Austad Bnr.12 og solgt fra Martinius Austad til nevøen Arve Austad:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 21.02.1925, hvorved utskilt en parsell Austad/Myrskau Bnr.28. Tinglyst 28.02.1925

Skjøte på eiendommen Austad/Myrskau Bnr.28 fra Martinius Austad til Arve Austad for kr. 50. Datert 19.05.1925, tinglyst 23.05.1925

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.28 – Myrskau - 0 mark 06 øre - Arve Austad 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

 

Bosatt her fra 1925

 

Arve Olsen d. 1891 var sønn av Ole Arvesen Austad. Arve var gift med Hjørdis Pettersen f. 1899. Arve kjøpte i 1925 eiendommen Austad/Myrskau Bnr.28 av sin fars bror, Martinius Austad. Hjørdis døde i 1943 og Arve i 1969.

 

Se under hans far