| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/skolejord – Gnr.29 Bnr.13

 

Senere adresse Austaveien 578

 

Eiendommen Austad/skolejord – løpnummer 556c – senere Bnr.13 ble utskilt i 1878:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad – løpnummer 556b – senere Bnr.12 den 17.09.1878, hvorved utskilt Austad/skolejord Bnr.13. Tinglyst 19.09.1878

Skjøte på Austad/skolejord – løpnummer 556c – senere Bnr.13 fra Arve Olsens i uskiftet bo hendsiddende enke Maren Engebretsdatter til Slemdals kommune for kr. 480. Datert 08.11.1878, tinglyst 19.11.1878

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/skolejord Bnr.13 den 02.03.1953, hvorved utskilt Austad/Sørflata Bnr.39.

Austad/skolejord Bnr.13 ble i 1988 sammenføy med Austad Bnr.29 og Austad Bnr.39

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.13 – Austad (skolejord) – eier/bruker Kommunen

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.13 - Austad Skolejord - 0 mark 09 øre - Slemdals kommune 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

Bosatt her rundt 1900

 

Bernt Berntsen f. 1856 var gift med Ingeborg Jacobsdatter f. 1852. De kom fra Gjerstad og Bernt var lærer i Austad-Kiste skolekrets i Siljan fra 1887 til 1915. De bodde på skolen og nevnes der i 1900. Han hadde en gård i Gjerstad og fikk tidvis fri for å drive denne gården.

 

Barn:

Jacob Berntsen f. 1891 d. 1892

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1910

 

Lauritz Kaarhus f. 1887 var lærer i Austad-Kiste skolekrets og bosatt på skolen i 1910.

 

Familieark

 

 

Se eller Bakkens oversikt over lærere ved Austad-Kiste skolekrets. (Bakkens bygdehistorie side 178)