| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I KISTE SØNDRE ETTER 1814 


 

 

Kiste Søndre/Kraftstasjon – Gnr.31 Bnr.26

 

 

Kiste Søndre/Kiste kraftstasjon Bnr.26 ble i 1920 utskilt fra Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 og solgt fra Treschow til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Kiste Søndre/Kiste kraftstasjon Bnr.26. Tinglyst 25.09.1920

Skjøte på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.26 og flere eiendommer fra Treschow til Vestfold Kraftselskap osv. Datert 30.03.1922, tinglyst 18.10.1922

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.26 - Kiste kraftstasjon - 0 mark 01 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre