| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt Gnr.32 Bnr.24

 

 

Moholt Bnr.24 ble utskilt i 1891 og så sammenføyd med Moholt/Skogen Bnr.1 i 1894:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en skoletomt Bnr.21, Moholt/Søndre Bnr.22, Moholt/Moholtneset Bnr.23, Moholt Bnr.24. Tinglyst 11.09.1891

Moholt/Skogen Bnr.6 og Moholt Bnr.24 ble sammenføyd med Moholt/Skogen Bnr.1. Tinglyst 04.09.1894

 

 

 

 

 

Manntall for Moholt