| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Bekkevold Gnr.22 Bnr.13

 

Senere adresse Austadveien 140

 

Hans Jacob Andersen skilte i 1945 ut eiendommen Serkland/Bekkevold Bnr.13 fra Serkland/Nordre Bnr.5 og solgte den til sin sønn Einar Hansen Serkland:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Nordre Bnr.5 den 01.11.1945, hvorved utskilt Serkland/Bekkevold Bnr.13.

Skjøte på Serkland/Bekkevold Bnr.13 fra Hans Andersen Serkland f. 07.10.1871 til sønnen Einar Hansen Serkland f. 23.04.1917 for kr. 200. Datert 25.02.1946

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.13 – Bekkevold - 0 mark 02 øre - Einar H. Serkland 

 

 

Einar Hansen Serkland solgte i 1958 eiendommen Serkland/Bekkevold Bnr.13 til Odmund Solheim:

Skjøte på Serkland/Bekkevold Bnr.13 fra Einar Hansen Serkland f. 23.04.1917 til Oddmund Solheim f. 19.01.1931 for kr. 27 400. Datert 23.07.1958

 

Oddmund Solheim solgte i 1960 eiendommen Serkland/Bekkevold Bnr.13 til Ole Mjøen:

Skjøte på Serkland/Bekkevold Bnr.13 fra Oddmund Solheim f. 19.01.1931 til Ole Mjøen f. 11.05.1911 for kr. 27 400. Datert 08.04.1960

 

 

 

Manntall for Serkland

 

 

Bosatt her fra 1945 til 1958

 

Einar Serkland f. 1917 fra Serkland kjøpte i 1945 eiendommen Serkland/Bekkevold Bnr.13 av sin far. Einar giftet seg i 1946 med Hjørdis Grorud f. 1926 fra Grorud. Hjørdis døde allerede i 1947. Einar solgte i 1958 eiendommen Serkland/Bekkevold Bnr.13 til Oddmund Solheim. Einar bodde senere i Skien. Einar Serkland bodde i 1969 i Asbjørnsensgate 8 i Skien med Aida Gudrun Serkland f. 03.02.1918. Han var nok da gift på nytt. Einar døde i 1984.

 

Familieark

 

 

Bosatt/nevnt her fra 1958 til 1960

 

Odmund Solheim f. 1931 fra Solheim u/Prestegården giftet seg i 1953 med Bjørg Annie Andreassen f. 1936 på Karlsøy i Troms. Einar Hansen Serkland solgte i 1958 eiendommen Serkland/Bekkevold Bnr.13 til Odmund. Odmund solgte i 1960 eiendommen videre til Ole Mjøen.

 

Barn:

Vivian Solheim f. 1953

Jan Erik Solheim

Ole Morten Solheim

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/nevnt her fra 1960

 

Ole Mjøen f. 1911 var gift med Ragnhild Gundersen f. 1918. De døpte et barn bosatt i Alta i Finnmark i 1939. Odmund Solheim solgte i 1960 eiendommen Serkland/Bekkevold Bnr.13 til Ole Mjøen. Han nevnes som herredsagronom. Ragnhild døde i 1994. Ole i 2003.

 

Barn:

Arne Mjøen f. 1939

Erling Mjøen

Jan Inge Mjøen f. 1946

 

Familieark