| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

Moholt/Kvislarødningen Gnr.32 Bnr.9

 

Se Kvislarødningen u/Kvisla før 1814

 

 

Kvislarønningen var en husmannsplass under Kvisla frem til 1869. Da ble den utskilt som eget bruk, Moholt/Qvislarødningen - løpenummer 563b, løpenummer 564b, løpenummer 566b, løpenummer 567b – senere Bnr.9. Den ble et eget bruk under Moholt. (Løpenummer 563 og 584 var fra Moholt og løpenummer 566 og 567 var fra Kvisla.)

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 563 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 563b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 563c, en del av Skautvedt løpenummer 563d. Den resterende delen ble Moholt/Naphaug løpenummer 563a.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 564 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 564b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 564c, en del av Skautvedt løpenummer 564d. Den resterende delen ble Naphaug løpenummer 564a – senere Bnr.14.

 

Moholt/Qvislarødningen - løpenummer 563b, løpenummer 564b, løpenummer 566b, løpenummer 567b – senere Bnr.9 ble i 1891 sammenføyd med Moholt Bnr.12:

Moholt/Qvislarødningen Bnr.9 ble overført og sammenføyd med Moholt Bnr.12. Tinglyst 15.07.1891

 

 

Moholt/Kvislarødningen Bnr.26 ble i 1891 utskilt fra Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12. (Kvislarødningen ble da fra 1891 til Moholt/Kvislarødningen Bnr.26.)

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Brukere se under Kvislarønningen Bnr.26