| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Ødegården – Gnr.23 Bnr.3

 

 

Se Ødegården før 1814

 

 

Ødegården var en husmannsplass under Gurholt frem til 1869, da den ble matrikulert som et eget underbruk.

 

Treschow skilte i 1869 ut Gurholt/Ødegården løpenummer 540c – senere Bnr.3 fra Gurholt løpenummer 540:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540 fra 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt/Ødegården løpenummer 540c – senere Bnr.3. Tinglyst 30.08.1869

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Ødegården Bnr.3 den 04.09.1891 hvorved utskilt Gurholt/Ødegården Bnr.20. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Gurholt/Ødegården Bnr.3 m.m. fra Treschow til Nicolai Svendsen for kr. 3200 med forbehold om driftsvei, tømmerlegger, vandret og jaktrett. Datert 14.04.1893, tinglyst 18.04.1893

Uskiftebevillning for Nikolaj Sørensen Tvetens enke Elise Marie Tveiten. Datert 21.12.1917 (skulle nok vært 1927. JO), tinglyst 08.06.1928

Skjøte på Gurholt/Ødegården Bnr.3 med flere bruk fra Elise Tveiten til Sigvart Tveiten for kr. 15 500, hvorav for løsøre kr. 5000. Datert 21.01.1928, tinglyst 18.06.1928

Skjøte på Gurholt/Ødegården Bnr.3, Gurholt/Tveiten Bnr.2 og Gurholt Bnr.15 fra Sigvart Tveiten til Nils N Tveiten f. 20.06.1902 for kr. 10 000. I tillegg til kjøpesummen, fritt hus og pleie kr. 18 000. Datert 09.02.1966.

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.3 – Ødegaarden – eier/bruker Nicolai Svendsen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.3 – Ødegården - 0 mark 83 øre - Sigvart Tveten

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1811 til ca 1824

 

Johannes Olsen f. 1782 var fra Ødegården og sønn av Ole Andersen Ødegården. Johannes giftet seg i Siljan i 1811 med Tora Andersdatter f. omkring 1780. Johannes overtok som husmann på Ødegården etter sin far. De døpte barn der frem til 1823. I 1825 døpte de barn bosatt på Moholt verk.

 

Se Ødegården før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1824 til 1840

 

Jon Aslesen f. 1763 fra Gurholt giftet seg 1. gang i 1789 med enken etter Ole Jonsen Kiste Søndre, Anne Jensdatter f. 1755. Jon overtok da som bruker etter Ole Jonsen på denne brukerparten. Anne døde på Kiste i 1809. Jon giftet seg 2. gang i Sandsvær i 1810 med enken Kirsti Evensdatter f. ca 1760 fra Løkka u/Gåserud i Sandsvær. Han ble fort enkemann, for Kirsti døde samme året. Jon giftet seg så 3. gang i Siljan i 1811 med Maren Olsdatter f. 1773 fra Tveitan. Jon bodde på Arneplassen u/Gåserud i Sandsvær en periode med sin 3. hustru. Ifølge Bakken så overtok en John Haslesen som husmann på Ødegården u/Gurholt ca 1824. Han døde i 1840 og enken fikk opphold, ifølge Bakken. Dette var denne Jon Aslesen. Det var ikke hans enke som fikk opphold, for Maren døde på Ødegården i 1834. Jon døde der i 1840, 74 år gammel, ifølge kirkeboken.

 

Se Kiste Søndre før 1814

 

 

 

Nevnt her i 1828 og 1829

 

Ole Nilsen f. 1798 fra Rønningen u/Tormodsrød giftet seg i 1828 med Karen Olsdatter f. 1803. Hun var datter av Ole Andersen Ødegården og således søster til overnevnte Johannes Olsen. De døpte barn på Ødegården i 1828 og 1829. I 1832 døpte de barn bosatt på Prestjordet u/Gonsholt.

 

Barn:

Nils Olsen f. 1828

Ole Olsen f. 1829

Jacob Olsen f. 1832

 

Familieark

 

 

 

Ifølge Bakken så fikk enken opphold da Jon Aslesen døde i 1840. Dette stemmer ikke da Jon sin tredje kone, Maren Olsdatter, døde på Ødegården i 1834. Enken som fikk videre opphold på Ødegården var nok Maria Eriksdatter f. 1775. Hun var enke etter Ole Andersen Ødegården. Denne Maria Eriksdatter døde på Ødegården i 1846. (Hun var da mor til overnevnte Johannes Olsen Ødegården og mor til overnevnte Karen Olsdatter som var gift med Ole Nilsen.)

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1841 til 1868 (Pernille til 1870)

 

Ole Andersen f. 1798 fra Kjølnes u/Gurholt giftet seg i 1823 med Pernille Siulsdatter f. 1795 fra Toa u/Island. De døpte barn som husmenn på Kjølnes u/Gurholt i 1823 og 1826. I 1828 døpte de barn som inderster på Prestejordet u/Gurholt. I 1830 og 1833 døpte de barn som inderster på Kjølnes. I 1833 nevnes Ole som arbeidsmann. Han overtok feste på Ødegården i 1841 som Ole Kiste. I 1865 bodde de på Ødegården sammen med sønnen Kristen og hans familie. Ole døde på Ødegården i 1868. Pernille døde som enke der i 1870.

 

Barn:

Jacob Olsen f. 1823

Siul Olsen f. 1826

Daniel Olsen f. 1828 d. 1889

Kristen Olsen f. 1830 d. 1913

Maren Olsdatter f. 1833 d. 1890

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1864 til 1878

 

Kristen Olsen f. 1830 var sønn av overnevnte Ole Andersen Ødegården. Kristen giftet seg i 1864 med Maren Dortea Jensdatter f. 1839 fra Siljan. I 1865 bodde de sammen med hans far på Ødegården. De bodde der da med en datter og hans søster Maren. De døpte barn bosatt på Ødegården frem til og med 1870 og nevnes der i 1875 tellingen. Kristen fikk bygselen på Sortedal i 1878 og døpte et barn der i 1879. Han hadde bygselen til 1888. De flyttet så til Gromstulen u/Bø i Gjerpen. Kristen nevnes der som skogsarbeider og leilending. Maren Dortea døde på Gromstulen i 1897. Kristen døde der i 1913.

 

Barn:

Ole Petter Kristensen f. 1865 d. 1879

Jacob Kristensen f. 1867 d. 1929

Sigvart Kristensen f. 1870

Ole Petter Kristensen f. 1879

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i i 1879 og 1881

 

Hans Jacob Jacobsen f. 1848 og Inger Andrine Halvorsdatter f. 1855 gravla et barn bosatt på Ødegården i 1879 og døpte et barn bosatt på Ødegården i 1881.

 

Se Moholt

 

 

Nevnt her fra 1891 til 1894

 

Ole Magnus Olausen f. 1836 fra Uddevalla i Sverige giftet seg i Hvarnes kirke i 1870 med Marte Marie Nilsdatter f. 1841 fra Rien u/Odberg nordre i Hedrum. De kom til Finsrud i Siljan fra Hvarnes i 1874 og ble leilending der. Ole Magnus døde der i 1881. Hun nevnes på Ødegården u/Gurholt sammen med sønnene Nils Oluf og Anton i tellingen i 1891. Hun døde der i 1894. 

 

Se Austad/Finsrud Bnr.4

 

 

Nevnt her i 1894

 

Enken etter Ole Magnus Olausen Finrud, Marte Marie Nilsdatter f. 1841, bodde og døde på Ødegården i 1894.

 

Se Finsrød

 

 

 

Gurholt/Ødegården Bnr.3 ble i 1893 solgt fra Treschow til Nikolai Svendsen. Gården ble fra den tid drevet under Gurholt/Tveiten Bnr.2.

 

 

Bruker her fra 1893 til 1917

 

Ole Nikolai Svendsen f. 1858 fra Austad skrev seg nok bare som Nicolai. Nikolai giftet seg i 1882 med Elise Marie Børresdatter f. 1858. Hun var datter av Børre Pedersen Gurholt/Tveiten. Hennes far var først husmann, men ble leilending da Tveiten i 1869 ble skilt ut som en eget bruk. Nicolai og Else Marie ble bosatt på Tveiten. Hans svigerfar døde samme året som de giftet seg. Svigermoren levde til 1892. Nikolai overtok som leilending der og i 1893 ble de selveiere. Da kjøpte han brukene Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3 og Gurholt Bnr.5. Nikolai døde i 1917. Else Marie solgte i 1928 Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3 og Gurholt Bnr.5 til sønnen Sigvart Tveiten. Hun døde på Tveiten i 1940.

 

Se Gurholt/Tveiten Bnr.2

 

 

 

 

Bruker her fra 1928 til 1970

 

Sigvart Tveiten f. 1883 var sønn av overnevnte Nikolai Svendsen Tveiten. Sigvart kjøpte i 1928 Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3 og Gurholt Bnr.15 av sin mor. Hans solgte i 1966 eiendommene på Gurholt til sin bror Nils. Sigvart døde i 1970.

 

Se Gurholt/Tveiten Bnr.2

 

 

 

 

Bruker her fra 1966 til 1969

 

Nils Tveiten f. 1902 kjøpte sin bror Sigvarts eiendommer på Gurholt i 1966, men døde Nils alt i 1969.

 

Se under hans far