| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Kistefossene – Gnr.29 Bnr.30

 

 

Austad/Kistefossene Bnr.30 ble i 1934 utskilt fra Austad/Skogen Bnr.6 og solgte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap:

Skylldeling avholdt på Austad/Skogen Bnr.6 den 13.10.1933, hvorved utskilt til Vestfold Kraftselskap Austad/Kistefossene Bnr.30. Tinglyst 15.01.1934

Skjøte på eiendommen Austad/Kistefossene Bnr.30 (og Gonsholt Nordre Bnr.6 som uteglemt i skjøte av 30/3 tinglyst 18.10.1922) fra Treschow til Vestfold Kraftselskap osv. Datert 23.05.1936

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.30 – Kistefossene - 0 mark 40 øre - Vestfold kraftselskap 

 

 

 

Manntall for Austad