| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Ekkedal – Gnr.31 Bnr.30

 

Senere adresse Lakksjøveien 80

 

Eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30 ble utskilt i 1930 og solgt fra Vestfold kraftselskap til Harald Nilsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 den 21.12.1929, hvorved til Harald Nilsen Bakkane er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30. Tinglyst 07.02.1930

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30 fra Vestfold kraftselskap til Harald Nilsen for kr. 3800 med div forbehold osv. Datert 13.01.1930, tinglyst 24.01.1930

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.30 - Ekkedal - 0 mark 05 øre - Harald Nilsen 

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1930

 

Harald Nilsen f. 1892 fra Bakkane u/Torsholt giftet seg med Mathilde Hagbartsdatter f. 1894 fra Rønningen u/Sørbø. De døpte barn bosatt på Kiste kraftstasjon. Harald nevnes da som linjevakter. Eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30 ble utskilt fra Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 i 1930 og solgt fra Vestfold kraftselskap til Harald Nilsen. Mathilde døde i 1943. Harald døde i 1955.

 

Barn:

Ruth Nilsen f. 1926

Hilda Nilsen f. 1927

Solveig Nilsen f. 1927

Lilly Nilsen f. 1931 d. 1931

Lilly Bergliot Nilsen f. 1935

 

Familieark