| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

Island – Gnr.4 Bnr.10

 

Island Bnr. 10 – løpenummer 489k (En del av indmarken) ble skilt ut fra Island Bnr.1 i 1873:

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.1 – løpenummer 489a den 17. september til 15. oktober 1873 hvorved løpenummer 489k/489l er utskilt av Treschow. Tingl. 01.11.1873

 

 

Island Bnr. 10 – løpenummer 489k ble i 1891 overført og sammenføyd med Island Bnr.13:

Island Bnr. 10 ble overrført til Island Bnr.13 – løpenummer 490i. Tingl. 15.07.1891