| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814 


 

 

Øverbø/Skaumo Gnr.19 Bnr.57

 

Senere adresse: Lardalsveien 157

 

Øverbø/Skaumo Bnr.57 ble i 1939 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og solgt fra Anton H Sikane til Solve Myrvang:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 den 15.05.1939, hvorved er utskilt Øverbø/Skaumo Bnr.57

Skjøte på Øverbø/Skaumo Bnr.57 fra Anton H Sikane f. 27.03.1898 til Solve Myrvang f. 23.05.1911 for kr. 400. Datert 18.07.1939.

 

Øverbø/Skaumo Bnr.57 ble i 1948 solgt fra Solve Myrvang til Erling Kløverød:

Skjøte på Øverbø/Skaumo Bnr.57 fra Solve Myrvang f. 27.05.1911 til Erling Kløverød f. 25.06.1919 for kr. 8800. Datert 26.06.1948.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.57 – Skaumo - 0 mark 05 øre - Erling Kløverød

 

 

Manntall for Øverbø