| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Island/Solvang – Gnr.4 Bnr.23

 

 

Island/Solvang Bnr.23 ble utskilt fra Island/Bonndal Bnr.21 i 1916:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Baandal Bnr.21 den 18. til 29. april 1916, hvori Kristian Romsdalen utskilte Island/Solvang Bnr.23.

 

Hans Kristian Isaksen Romsdalen, som på denne tiden eide Bonndalen, bygde i 1916 husene på Solvang.

 

Han solgte i 1939 Solvang Bnr.23 til sønnen Ivar Solvang

Skjøte på Island/Solvang Bnr.23 fra Kristian Isaksen Romdalen f. 10.09.1878 til Ivar K Solvang f. 08.11.1906 for kr. 6000. Datert 28.07.1939

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Island – Bnr.23 - Solvang - Ivar K. Solvang

 

 

 

Bosatt her fra ca 1916

 

Hans Kristian Isaksen f. 1878 og Maren Andrine Hansdatter f. 1881 bodde på Solli u/Tormodsrød frem til 1913 da de kjøpte Bonndalen u/Island. I 1916 skilte de ut plassen Solvang fra Bonndalen og i 1917 solgte de Bonndalen. Fra den tiden bodde nok familien på Solvang. I 1939 solgte de Solvang til sønnen Ivar. Hans døde i 1947 og hans kone i 1959.

 

Se Solli u/Tormodsrød

 

 

 

Nevnt her i 1927 og 1930

 

Østen Larsen Ekornrød f. 1893 og Inger Marie Simonsdatter f. 1897 ble gift i 1926 og døpte barn bosatt på Solvang i 1927 og 1930. 

 

Se under hennes far Sølverød

 

 

 

Bosatt her fra 1939

 

Hans Ivar Romsdalen (Solvang) f. 1906 var sønn av overnevnte Hans Kristian Isaksen. Han skrev seg som Ivar Solvang og giftet seg med Laura Larsen d. 1910 fra Lund u/Sølland. Hans far hadde bygd husene på Solvang i 1916 og i 1939 solgte hans far Solvang til han. Ivar døde på Solvang i 1969. Laura døde der i 2005.

 

Barn:

Harry Solvang f. 1933

 

Familieark