| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Jonsrød - Gnr.2 Bnr.2

 

 

Eid av Treschow. (Se Afsøla.)

 

 

Husene ble bygget her i 1913. (Se slutten av Afsøla.)

 

 

 

Bosatt her fra 1913 til 1934

 

Ifølge Norske Gårdsbruk 1955 så forpaktet Johannes Kristensen f. 1880 plassen Jonsrød fra 1913. Han forpaktet den sammen med søsteren Tomine Olava Kristensdatter f. 1884. Deres far døde nok hos dem i 1913, for han døde på Sølland. Johannes døde i 1934. Tomine giftet seg og bodde der videre.

 

Se under deres far Kristen Olsen Seteret

 

 

 

Nevnt her i 1913

Kristen Olsen f. 1829 døde som enkemann på Sølland i 1913. Dette var far til disse overnevnte som var bosatt her fra 1913. Han døde nok bosatt hos dem.

Se Seteret u/Island

 

 

Bosatt her fra 1934 til 1952

 

Lars Johan Pedersen (Holt) f. 1877 giftet seg 1. gang i 1903 med Anna Petrea Andersdatter f. 1878 fra Kjose. Lars Johan skrev seg som Holt. De forpaktet Afsøla u/Sølland. Anne Petrea døde før 1935, for da giftet Lars (Johan) seg 2. gang med overnevnte Tomine Olava Kristensdatter f. 1884. De ble nå bosatt på Jonsrød. Lars Holt etterlot seg ingen barn. Han døde i 1955 og hun i 1962.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1952

 

Per Holt f. 1924 var sønn av Nils Holt på Afsøla u/Sølland. Per ble gift med Gudrun Brennseter f. 1924 fra Brennseteret u/Mo Luksefjell i Gjerpen. De ovetok feste på Jonrød u/Sølland etter hans onkel, Lars Holt, i 1952.

 

Barn:

Nils Petter Holt f. 1953

Anne Grete Holt f. 1957

 

Familieark