| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Vestre (Tufte) – Gnr.28 Bnr.13

 

Senere adresse Austadveien 430

 

Gonsholt Søndre/Vestre Bnr.13 ble i 1909 utskilt fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 og solgte fra Ole Olsen Gonsholt til sin søsters mann Hans Isaksen Tufte:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 den 28.06.1909, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre Bnr.13. Tinglyst 14.07.1909

Skjøte på Gonsholt Søndre/Gonsholt vestre Bnr.13 fra Ole Olsen Gonsholt til Hans I Tufte for kr. 50. Datert 22.06.1909. tinglyst 15.07.1909

 

Hans Isaksen Tufte solgte i 1910 eiendommen Gonsholt Søndre/Vestre Bnr.13 til Haldor Hansen Nygård:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Gonsholt vestre Bnr.13 fra Hans I Tufte til Haldor Hansen Nygård for kr. 2500. Datert 08.07.1910, tinglyst 13.07.1910

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.13 - Gonsholt vestre - 0 mark 04 øre - Halvor Hansen Nygård

 

 

Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 og Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 ble i 1957 sammenføyd med Gonsholt Søndre/Gonsholt vestre Bnr.13 som Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13.

 

Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13 ble i 1963 solgt fra Anna og Haldor Tuftes dødsbo til Leif Hansen Vindheim:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13 fra arvingene etter Anna og Haldor Tuftes dødsbo til Leif Hansen Vindheim f. 02.06.1931 for kr. 1600. Datert 10.06.1963

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

Her tar jeg med de som var eiere/bosatt på Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 og da senere på Gonsholt Søndre/Vestre - Tufte Bnr.13.

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1906 til 1910

 

Hans Isaksen f. 1875 fra Tufte i Gjerpen giftet seg i 1906 med Karen Marie Olsdatter f. 1876. Hun var datter av Ole Olsen Gonsholt Søndre. Hennes bror Ole hadde overtatt Gonsholt søndre Bnr.9 etter deres far. Hans og Karen Marie bygde i 1906 hus på denne eiendommen og i 1909 skilte Ole ut eiendommen som Gonsholt Søndre/Vestre Bnr.13 og solgte den til Hans og Karen Marie. De flyttet i 1910 til Oslo og solgte eiendommen til Haldor Hansen Nygård. I 1910 bodde de i Pilestrædet 15 i Kristiania der Hans var hotellvert. De skrev seg som Tufte. De fikk ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1910 til 1963

 

Haldor Kornelius Hansen f. 1880 fra Vranghull giftet seg i 1903 med Anna Mathilde Antonsdatter f. 1874 fra Sundet i Hedrum. Han reiste til Amerika i 1904, men kom tilbake til Siljan igjen i 1909. I 1910 kjøpte han Gonsholt Søndre/Vestre Bnr.13 og Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14. Dette ble drevet som et bruk. Eiendommen ble nå da større enn den opprinnelig hadde vært. Det ble nå også bygget uthus på gården. I 1910 var Haldor sin søster Anna bosatt hos dem. Haldor og Anna skrev seg nok som Tufte og de fikk ingen barn. Treschow skilte i 1930 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte den til Haldor i 1939. Hans kone Anna døde i 1950. Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 og Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 ble i 1957 sammenføyd med Gonsholt Søndre/Gonsholt vestre Bnr.13 som Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13. Haldor døde i 1963.  Arvingene etter dem solgte Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13 i 1963 til Leif Hansen Vindheim.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1963

 

Leif Vindheim f. 1931 fra Vranghull var, ifølge Bakken, gift med Wilhelmina van den Goor. Leif sin far var bror av overnevnte Haldor Kornelius Hansen. Da han døde i 1963 kjøpte Leif eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13 av arvingene.

 

Barn:

Leonard Vindheim f. 1959

Håvard Vindheim f. 1965

Andre Vindheim f. 1966

 

Familieark