| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Solly Gnr.16 Bnr.26

 

Solly Bnr.26 ble skilt ut fra Heivandsstykke Bnr.10 i 1948.

 

 

Manntall Holte

 

 

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Sollly Bnr.26 fra Heivandsstykke Bnr.10 og leide den ut til Eigil Lid:

Skylldelingsforretning avholdt 11.08.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Eigil Lid er utskilt Sollly Bnr.26

Leiekontakt fra Nils W Torsholt m/vergen Kristian Holte og med overformynderiets samtykke til Eigil Lie f. 17.09.1908 på Sollly Bnr.26 for 10 år med årlig leie kr.50 med rett til fornyelse og veilrett osv.

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.26 – Solly - 0 mark 01 øre - Eigil Lie