| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Lid – Gnr.17 Bnr.17

 

Senere adresse: Sentrumsveien 31

 

Torsholt/Lid Bnr.17 ble i 1934 utskilt fra Torsholt Søndre Bnr.5 i 1934 og solgt fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Georg Høiseth:

Skylddelingsforretning avholt den 28.12.1933 på Torsholt Søndre Bnr.5, hvorved utskilt Torsholt/Lid (en parsell) Bnr.17. Tingl. 05.01.1934

Skjøte på Torsholt/Lid Bnr.17 fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Georg Høiseth for kr. 500. datert 17.03.1934, ting. 26.03.1934

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.17 – Lid - 0 mark 06 øre - Georg Høiseth