| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Skog Gnr.19 Bnr.15

 

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble utskilt fra, blant annet, Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 i 1861:

Skylldelingsforetning avholt den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863 hvorved fra Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 er utskilt Øverbø - løpenummer 532h - senere Bnr.15

Skylldelingsforetning avholt den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863 hvorved fra Øverbø, løpenummer 532c, 532d, 532e, 532f, 532g, 532i er utskilt Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble i 1886 solgt, med flere bruk, fra Løvenskiold til Treschow:

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.15 med flere eiendommer fra kammerherrinde Løvenskiold til F W Treschow for kr. 400 000. Tinglyst 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.15 - Skog - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.15 - Skog - 0 mark 80 øre - F. M. Treschow     

 

 

Manntall for Øverbø