| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Søllandselven - Gnr.1 Bnr.22

 

 

 

Treschow skilte i 1920 ut Sølland/Søllandselven Bnr.22 fra Sølland Bnr.8 og solgte den til Vesfold Kraftselskap:

Skyldelingsforretning avholdt 2. sept 1920 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Vesfold Kraftselskap utskilte Sølland/Søllandselven Bnr.22. Tingl. 25.09.1920

Skjøte på Sølland/Søllandselven Bnr.22 fra Treschow til Vesfold Kraftselskap m.m. for kr. 5400. Tingl. 18.10.1922

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Sølandselven Bnr.22 - Vestfold Kraftselskap