| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814


   

Kløverød/Hillestad Gnr.13 Bnr.10 og Bnr.13

 

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 261)

 

 

Ellef Edvardsen Kløverød skilte i 1930 og 1937 ut fra Kløverød Bnr.4 henholdsvis Hillstad Bnr.10 og Hillstad Bnr.13 til sønnen Georg:

Skylldelingforetning avholt 27.08.1930, hvorved til Georg E. Kløverød er utskilt Hillstad Bnr.10. (tingl.16.09.1930)

Skylldelingforetning avholt 03.08.1937, hvorved til Georg Kløverød er utskilt Hillstad Bnr.13.

 

Mellomjordet Bnr.11 ble utskilt fra Hillestad Bnr.10 til Ellef Kløverød i 1931:

Skylldelingforetning på Hillestad Bnr.10 avholt 14.12.1931, hvorved til Ellef Kløverød er utskilt Mellomjordet Bnr.11

 

Ellef Edvardsen Kløverød skilte i 1937 ut Kløvstad Bnr.14 fra Hillestad Bnr.10. Han skilte den ut til sin sønn Edvard:

Skylldelingforetning på Hillestad Bnr.10 avholt 03.08.1937, hvorved til Edvard Kløvstad er utskilt Kløvstad Bnr.14.

 

Melomjordet Bnr.11 ble solgt fra Ellef Kløverød til sønnen Edvard i 1937:

Skjøte på Mellomjordet Bnr.11 fra Ellef E. Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Edvard Kløverød f. 08.08.1911 for kr. 500. (datert 15.06.1937)

 

Ellef Edvardsen Kløverød solgte i 1943 Hillestad Bnr.10 og 13 til sønnen Georg:

Skjøte på Hillestad Bnr.10 og Bnr.13 fra Ellef Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Georg E. Kløverød f. 1905 for kr. 7902, hvorav løsøre kr. 500. (dat. 21.12.1943)

 

 

Hillestad Bnr.10 og Bnr.13 ble drevet som et bruk, kalt Hillestad.

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1933 til 1980

 

Georg Kløverød f. 1905 var sønn av Ellef Edvardsen Kløverød. Georg giftet seg i 1930 med Tora Gurholt f. 1907. Han far skilte i 1930 og 1937 henholdsvis Hillstad Bnr.10 og Hillstad Bnr.13 fra Kløverød Bnr 4 til Georg. Hillestad Bnr.10 og Bnr.13 ble drevet som et bruk, kalt Hillestad. Georg bygde hus der i 1933. Tora døde der i 1973. Barnebarnet Jan Gunnar Kløverød, sønn av Einar Kløverød, overtok gården Hillestad etter besteforeldrene i 1979. Georg døde i 1991.

 

Barn:

Einar Kløverød f. 1932

Grete Marie Kløverød f. 1935

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1980

 

Jan Gunnar Kløverød f. 1959 overtok Hillstad etter sin bestefar i 1979.

 

Se under hans bestefar