| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Lyngestad Gnr.22 Bnr.15

 

Senere adresse Austadveien 141

 

 

Halfdan Serkland skilte i 1947 ut eiendommen Serkland/Lyngestad Bnr.15 fra Serkland/Nordre Bnr.5 og solgte den til bror Johan Serkland:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Nordre Bnr.5 den 04.10.1947, hvorved utskilt Serkland/Lyngestad Bnr.15.

Skjøte på Serkland/Lyngestad Bnr.15 fra Halfdan Serkland til bror Johan Serkland f. 09.08.1919 for kr. 150. Datert 05.01.1948

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.15 – Lyngstad - 0 mark 02 øre - Johan Serkland

 

 

Johan Serkland solgte i 1964 Serkland/Lyngestad Bnr.15 til Arvid Karsteen Johannsen:

Skjøte på Serkland/Lyngestad Bnr.15 fra Johan Serkland f. 09.08.1919 til Arvid Karsteen Johannsen f. 14.12.1923 for kr. 35 000. Datert 29.11.1964

 

 

Manntall for Serkland

 

 

Bosatt her fra 1947 til 1964

 

Johan Serkland f. 1919 fra Serkland giftet seg i 1945 med Helena Lygre f. 1923. Johan sin bror, Halfdan Serkland, skilte i 1947 ut eiendommen Serkland/Lyngestad Bnr.15 og solgte den til sin bror Johan. Johan solgte eiendommen i 1964 til Arvid Karsten Johannsen.

 

Barn:

Arnfinn Serkland f. 1946

Svein Serkland

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1964

 

Arvid Karsten Johansen f. 1923 fra Hedrum giftet seg med Borghild Helene Neset f. 1931 fra Neset. Arvid Karsten kjøpte i 1964 eiendommen Serkland/Lyngestad Bnr.15 av Johan Serkland. Han døde i 1980. Borghild Helene døde i 1999.

 

Familieark