| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Viken/skogen – Gnr.25 Bnr.1

 

 

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 544 den 09.09.1873, hvorved utskilt Viken/indmarken – løpenummer 544b- senere Bnr.2 og (halvdelen av) Viken/Tangen – løpenummer 544c - senere Bnr.3. Datert 15.10.1873, tinglyst 01.11.1873

 

Den resterende delen ble Viken/skog – løpenummer 544a – senere Bnr.1

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.1 - Viken (skogen) - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.1 - Viken skog - 0 mark 66 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Viken