| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


 

 

Hogstad Øvre/Nordgaard Gnr.7 Bnr.10 og Bnr.11

 

 

 

 

Hogstad Øvre/ Nordgaard Bnr.10 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.6  av Treschow i 1926. Treschow skjøtet samme året Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.10 til Johannes Tveitan. Hogstad/Nordgaard Bnr.11 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.6 av Treschow i 1932. Treschow skjøtet i 1939 Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.11 til Johannes Tveitan:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.6 den 28.08.1926, hvorved til Johannes Tveitan ble utskilt Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.10. Tingl. 13.10.1926

Skjøte fra F. W. Treschow til Johannes Tveitan f. 09.10.1891 for kr. 1250 med div. forbehold. Datert 03.06.1927, tingl. 08.06.1927

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.6 den 24.05.1932, hvorved til Johannes Tveitan ble utskilt Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.11. Tingl. 13.06.1932

Skjøte fra F. W. Treschow til Johannes J. Tveitan f. 09.10.1891 for kr. 2300 med div. forbehold. Datert 16.02.1939

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7 
Bnr.10 - Nordgaard - 0 mark 17 øre - Johannes Tveitan 
Bnr.11 - Nordgaard - 0 mark 35 øre - Johannes Tveitan
 

 

 

 

 

Nevnt her fra 1927

 

Karl Johannes Johansen f. 1891 fra Tveitan giftet seg i 1920 med Trine Karoline Sigurdsdatter f. 1896 fra Kamperhaug i Siljan. De døpte barn bosatt på Tveitan før de kjøpte Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.10 og 11 (Nordgaard). Han kjøpte senere Bnr.10 i 1927 og Bnr.11 i 1932. Han kjøpte også i 1927 plassen Nordgaard u/Tveitan Gnr.9 Bnr.15 som hans far hadde skilt ut fra Tveitan Nordre i 1926. De nevnes begge steder i matrikkelen i 1950. Det er noe usikkert hvor de bodde. Trolig på Nordgaard u/Tveitan. Hun døde i 1967 og han i 1974.

 

Barn:

Margaret Tveitan f. 1920 d. 2011

Alv Emanuel Tveitan f. 1922

 

Familieark