| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Stregerønningen søndre Gnr.32 Bnr.18

 

 

Strege/Streket var en husmannsplass frem til 1872 da plassen ble utskilt som to egne bruk, Stegerønningen søndre og Stegerønningen nordre/østre.

 

Stregrønningen søndre - løpenummer 565d – senere Bnr.18 ble utskilt i 1872:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 565 den 9. juli 1872 og tinglyst 1. august 1872, hvorved utskilt plassen Vranghull - løpenummer 565b – senere Bnr.16, plassen Nygård - løpenummer 565c – senere Bnr.17, søndre Stregerønningen - løpenummer 565d – senere Bnr.18, østre Stregrønningen – løpenummer 565e – senere Bnr.19. Den resterende delen ble Moholt/Eidet - løpenummer 565a.

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Stregerønningen søndre Bnr.18 den 18.07.1951, hvorved utskilt Moholt/Bergtun Bnr.40.

 

 

Se også østre Stregerønningen – løpenummer 565e – senere Bnr.19

 

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.18 – Strekrydningen søndre - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.18 - Strekrydningen søndre - 0 mark 80 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1857 til før 1875

 

Rasmus Christophersen f. 1821 fra Larvik giftet seg i Siljan i 1845 med Berte Marie Olsdatter f. 1823 fra Saga u/Tveitan. De døpte barn forskjellige steder, før de fra 1857 nevnes på Streket. (I 1862 stod det Moholt verk, men det kan være feil.) I 1865 bodde familien som husmenn i Streket. Rasmus var da husmann og kullbrenner. (Han har også arbeidet på verket i Siljan, men nok trolig også i Larvik.) De nevnes ikke i Siljan i 1875. Husmannsplassen ble delt i to deler som ble skilt ut som egne bruk i 1872, så de kan ha flyttet på den tiden. Berte Marie døde i Larvik i 1899. Rasmus bodde i 1900 på gården Granli i Asker som enkemann og dagarbeider. Han bodde der hos datteren Larine Rasmusdatter og hennes familie. I 1904 døde Rasmus der.

 

Barn:

Anne Helvig Rasmusdatter f. 1844

Ole Kristian Rasmussen f. 1847

Amalie Rasmusdatter f. 1849 d. 1925

Elisabeth Rasmusdatter f. 1851

Hans Martin Rasmussen f. 1854

Larine Rasmusdatter f. 1857

Anders Rasmussen f. 1860

Berte Regine Rasmusdatter f. 1862

Johan Daniel Rasmussen f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Denne delen ble i 1872 utskilt som Stregrønningen søndre Bnr.18.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1872 til før 1900

 

Knut Henriksen f. 1824 fra Moholt verk giftet seg i Langestrand kirke i Larvik i 1850 med Ellen Olea Jacobsdatter f. 1823 fra Larvik. De døpte barn bosatt i Larvik i 1850. Familien kom til Siljan fra Larvik i 1854 og døpte barn bosatt på Moholt verk fra samme året. De nevnes på Moholt i 1865. De kom til Streket/Stregerønningen før 1874 for da døde Knut der. Ellen nevnes som leilending på Stegerønningen søndre – løpenummer 565d i 1875. I 1900 bodde hun som enke på Moholt verk Bnr.19. Hun døde der i 1907.

 

Barn:

Maren Helene Knutsdatter f. 1850

Anne Johanne Knutsdatter f. 1854 d. 1933

Hans Jacob Knutsen f. 1856

Sigvart Knutsen f. 1858 d. 1902

Bernt Knutsen f. 1861

Karoline Elise Knutsdatter f. 1863

Henrik Knutsen f. 1866 d. 1866

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1890 til 1919

 

Ole Berntsen f. 1855 fra Larvik giftet seg 1. gang i Siljan i 1882 med Maren Olausdatter f. 1859. Maren kom fra Teie u/Kiste og de døpte barn der i 1882. I 1884 døpte de barn bosatt på Stranddalen u/Moholt og i 1887 på Finsrud u/Austad. Fra 1890 døpte de barn bosatt på Streket/Stregrønningen. I 1900 bodde familien på Stregerønningen søndre Bnr.18. Maren døde på der i 1902. Ole giftet seg på nytt i 1903 med Maren Tollefsdatter f. 1855 fra Kvisla. Hun døde på Stregerønningen søndre i 1906. Ole giftet seg så for 3. gang i 1907 med Anna Elise Johansdatter f. 1878. De bodde i 1910 på Stregerønningen søndre. Ole døde der i 1919. Hun kalte seg Anna Kommadal. Hun flyttet tilbake til Kvelde til "Berget" da hun ble enke. Hun flyttet i 1953 til "Ramsdal" i Kvelde og døde i 1964.

 

Ole Berntsen og Maren Olausdatter sine barn:

Bernhard Olsen f. 1882

Anna Marie Olsdatter f. 1884 d. 1918

Ole Olsen f. 1887

Hans Olsen f. 1890 d. 1903

Sofie Olsdatter f. 1892 d. 1902

Olaf Martinius Olsen f. 1895

Alfred Olsen f. 1897

 

Ole Berntsen og Anna Elise Johansdatter sine barn:

Sofie Berntsen f. 1907

Jenny Elise Berntsen f. 1909

Marie Berntsen f. 1911

Hans Berntsen f. 1915 d. 1995

Otilde Berntsen f. 1919

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1920

 

Edvin Johannes Karlsen f. 1890 fra Skien kom til Skilbred i Siljan etter at moren døde i 1898. Han nevnes der i 1900. Edvin giftet seg i Siljan i 1916 med Anna Josefine Syvertsdatter f. 1893 fra Kiste Søndre. De døpte barn bosatt Kiste i 1916 og 1918. Edvin forpaktet Stregerønningen søndre Bnr.18 fra 1920 til sin død i 1967. Anne Josefine døde i 1975.

 

Barn:

Ingeborg Johanne Karlsen f. 1916 d. 1938

Karl Anton Karlsen f. 1918

Ingrid Karlsen f. 1921

Elsa Karlsen f. 1924 d. 1991

Anna Synnøve Karlsen f. 1933

 

Familieark