| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814 


 

Gonsholt Søndre/Fjelhaug – Gnr.28 Bnr.21

 

Senere adresse Austadveien 424

 

 

Georg Guliksen Gonsholt skilte i 1936 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 fra Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 og solgte den til Hjalmar Finsrød:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 den 20.06.1936, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21.

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 fra Georg Gonsholt til Hjalmar Finsrød f. 30.08.1905 for kr. 100. datert 04.11.1936

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.21 – Fjellhaug - 0 mark 05 øre - Hjalmar Finsrud

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1936

 

Hjalmar Emil Karlsen Finsrud f. 1905 fra Løkka u/Moholt giftet seg i 1931 med Mariken Andersen Berge f. 1904 fra Berge i Lunde i Telemark. Georg Guliksen Gonsholt skilte i 1936 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 fra Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 og solgte den til Hjalmar. Hjalmar døde der i 1962. Mariken solgte eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 til sønnen Johnny Ingolf i 1982. Hun døde i Siljan i 2000.

 

Barn:

Alf Kåre Finsrud f. 1932 d. 1999

Johnny Ingolf Finsrud f. 1934 d. 2016

 

Familieark