| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I HOLTE ETTER 1814


 

 

Myrestad Gnr.16 Bnr.22

 

Myrestad Bnr.22 ble skilt ut fra Langmyrstykke Bnr.11 i 1946.

 

 

Manntall Holte

 

 

Johannes Teodorsens enke skilte i 1946 ut plassen Myrestad Bnr.22 fra Langmyrstykke Bnr.11:

Skylldelingsforretning avholdt på Langemyrstykke Bnr.11 den 26.01.1946, hvorved er utskilt Myrestad Bnr.22

Johannes Teodorsens enke har hjemmel på Myrestad Bnr.22 ifølge skjøte på Bnr.11 tinglyst 11.12.1933

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.22 – Myrstad - 0 mark 02 øre - fru Gunvor Teodorsen