| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Løkken Gnr.32 Bnr.34

 

 

Eiendommen Moholt/Løkken Bnr.34 ble utskilt i 1930 og solgt fra Treschow til Anton I Løkka:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Skogen – løpenummer 561b - senere Bnr.1 den 28.02.1930, hvorved utskilt til Anton Løkken eiendommen Moholt/Løkken Bnr.34. Tinglyst 17.03.1930

Skjøte på Moholt/Løkken Bnr.34 fra Treschow til Anton I Løkka for kr. 2500 med forbehold for selger om rett til tømmerlegger. Datert 19.12.1930, tinglyst 09.01.1931

 

 

 

Manntall for Moholt