| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814


 

 

Prestegården/Solheim Gnr.14 Bnr.3

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 201)

 

Solheim Bnr.3 ble i 1915 utskilt fra Prestegården Bnr.1 og 2 til Ole E Kløverød:

Skylldelingsforetning avholt 30.06 og tingl. 14.07.1915, hvorved er utskilt: Solheim Bnr.3 til Ole E Kløverød

 

Ole E Kløverød kjøpte Solheim Bnr.3 i 1915:

Skjøte fra Kirkedepartementet til Ole E Kløverød på Solheim Bnr.3 (pluss en del nevnte betingelser) for 5000 kr. (datert 17.12.1915, tingl. 19.01.1916)

Vang Bnr.6 ble utskilt fra Solheim Bnr.3 i 1936:

Skylldelingsforretning avholt på Solheim Bnr.3 den 02.03.1936, hvorved til Ole E Kløverød er utskilt Vang Bnr.6.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Slemdal prestegård Gnr.14    

Bnr.3 - Solheim - 1 mark 50 øre - Ole E. Kløverød

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1915 til 1963

 

Ole Edvardsen (Kløverød) f. 1882 fra Kløverød ble forpakter på Prestegården etter Nils Martin Olsen. Ole giftet seg i 1907 med Inga Larsdatter f. 1881 fra Øverbø. Han kom fra Kløverød og ble forpakter av Prestegården. Da deres første barn, sønnen Edvard, ble født i 1907 stod det ”forpakter Ole Edvardsen Kløverød”, men det står ikke skrevet noe bopel. I og med at det stod forpakter, så var han nok forpakter på Prestegården allerede da. På Kløverød var familien selveiere. Han forpaktet Prestegården frem til ca 1915. Etter dette ble de bosatt på Solheim u/Prestegården som selveier. De var de første på denne plassen. DE kjøpte plassen i 1915. Ole sin bror Martin overtok som forpakter på Prestegården etter han. Ole skilte i 1936 ut plassen Vang Bnr.6 og solgte den til sin svoger Gunnar Anundsen. Inga døde på Solheim i 1950 og Ole døde i 1963.

 

Se Prestegården

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1950

 

Edvard Solheim f. 1907 var sønn av overnevnte Ole Edvardsen som kjøpte Solheim i 1915. Edvard giftet seg i 1930 med Ester Marie Pedersdatter f. 1905 fra Engelstad. Ifølge Nordre Gårdsbruk 1955 så solgte hans far i 1924 plassen Solheim Bnr.3 til Edvard. I matrikkelutkastet fra 1950 står Ole som eier så dette stemmer trolig ikke. Sønnen Edvard drev nok plassen i 1955, men eide den trolig ikke. Edvard kjøpte derimot plassen Småmyrene Bnr.38 u/Høiseth i 1924. Ester Marie døde i 1975 og Edvard døde i 1982.

 

Barn:

Odmund Solheim f. 1931

Synnøve Solheim f. 1933

Edle Solheim f. 1935

Ragnhild Solheim f. 1936

 

Familieark

 

 

 

I 2002 (Norske Gårdsbruk 2002) eide enken etter Lars Solheim, Asbjørg Leonora With, og hennes svoger Asbjørn Solheim plassen Solheim Bnr.3.