| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Skog Gnr.19 Bnr.14

 

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 ble i 1861 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863, hvorved er ustkilt Øverbø - løpenummer 532i – senere Bnr.14.

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 ble i 1863 solgt fra Ole Jonsen til Ole Hansen:

Kjøpekontrakt hvorved Ole Johnsen selger Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 til Ole Hansen for 350 spd. Datert 01.11.1860 og 17.02.1863, tingl. 04.03.1863

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 ble samtidig solgt fra Ole Hansen til Løvenskiold:

Skjøte på Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 fra Ole Hansen til Otto og Herman Løvenskiold for 300 spd. Datert 17.02.1863, tinglyst 04.03.1863

 

Øverbø/skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble i 1861 utskilt fra Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14:

Skylldelingsforetning avholt den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863 hvorved fra Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 er utskilt Øverbø - løpenummer 532h - senere Bnr.15

 

 

Siljan 1865 – Øverbø løpenummer 532e

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0101 001 øvre !! 532e 0

Merknad: (S/L: 254/30) Et Skovstykke. Eier og Bruger Treschow. Ingen Folk, Fæ eller Udsæd.

 

 

Øverbø/Skog Bnr.14 ble, sammen med andre eiendommer, solgt fra Løvenskiold til Treschow:

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.14 med flere eiendommer fra kammerherrinde Løvenskiold til F W Treschow for kr. 400 000. Tinglyst 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.14 - Skog - eier/bruker F M Treschow

 

 

Manntall for Øverbø