| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Fossnes – Gnr.23 Bnr.31

 

 

Søstre Karine og Ida Gurholt skilte i 1945 ut eiendommen Gurholt/Fosnes Bnr.31 fra Gurholt/Vestre Bnr.19 og solgte eiendommen året etter til Kristian Norheim:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Vestre Bnr.19 den 19.12.1945, hvorved utskilt Gurholt/Fosnes Bnr.31.

Skjøte på Gurholt/Fosnes Bnr.31 fra Karine og Ida Gurholt f. 01.01.1873 og 25.01.1880 til Kristian Norheim f. 20.03.1896 for kr. 2100. Datert 23.03.1946

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.31 – Fossnes - 0 mark 70 øre - Kristian Norheim 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1946

 

Kristian Norheim f. 1896 fra Gurholt/Haugen giftet seg i 1930 med Helga Nordbø f. 1905 fra Øverbø/Nordbø. Søstre Karine og Ida Gurholt skilte i 1945 ut eiendommen Gurholt/Fossnes Bnr.31 fra Gurholt/Vestre Bnr.19 og solgte den året etter til Kristian Norheim. Kristian døde i 1971 og Helga døde i 1989.

 

Barn:

Ingrid Norheim f. 1931

Agnes Norheim f. 1936

Helge Norheim f. 1947

 

Familieark