| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814


 

Grorud/Koldsvann Gnr.5 Bnr.10

 

Grorud/Koldsvann Bnr.10 ble skilt ut fra Grorud Bnr.1 og Bnr.6 i 1920 og solgte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.1 og Bnr.6 den 08.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Koldsvand Bnr.10. Tingl. 25.09.1920

Skjøte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap på Grorud/Koldsvand Bnr.10 med diverse forbehold. Tingl. 18.10.1922