| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Gurholtaasen – Gnr.23 Bnr.11

 

 

Treschow skilte i 1873 ut Gurholt/Gurholtaasen løpenummer 541e og 542e – senere Bnr.11 fra Gurholt/skogen løpenummer 541a – senere Bnr.9 og Gurholt/Skogen løpenummer 542a – senere Bnr.13:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/skogen løpenummer 541a – senere Bnr.9 fra 11.09.1873 til 15.10.1873, hvorved utskilt Gurholt/Gurholtaasen løpenummer 541e og (542e) – senere Bnr.11. Tinglyst 01.11.1873

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Skogen løpenummer 542a – senere Bnr.13 fra 23.09.1873 til 15.10.1873, hvorved utskilt Gurholt/Gurholtaasen løpenummer 542e og (541e)

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 den 26.09.1888, hvorved utskilt Gurholt/Østre Bnr.17. Tinglyst 01.11.1888

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 den 09.10.1928, hvorved til landhandler L Omsland er utskilt Gurholt/Aasmyren Bnr.26. Tinglyst 09.11.1928

Makeskifteskjøte hvorved godseier F M Treschow overdrar Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 til Hans Gulliksen Aasen. Datert 12.06.1937

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 den 01.02.1937, hvorved er utskilt Gurholt/Lundberg Bnr.28.

 

Gurholt/Gurholtaasen Gnr.23 Bnr.11 ble i 1948 sammenføyd med Øverbø/Aasen Gnr.19 Bnr.17.

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.11 – Gurholtaasen – eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Manntall for Gurholt