| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Skog Gnr.17 Bnr.8

 

 

Skogseiendommen Torsholt/Skog Bnr.8 ble i 1891 utskilt fra Torsholt Nordre Bnr.1:

Skylddelingsforretning avholt den 07.07.1891 på Torsholt Nordre Bnr.1, hvorved utskilt Torsholt Bnr.5, Bnr.6, Bnr.7 og Bnr.8. Tingl. 11.09.1891

 

Matrikkelen 1905

Torsholt Gnr.17

Bnr.8 – Torsholt skog – eier/bruker F W Treschow

 

 

Det ble utskilt flere plasser fra Torsholt/Skog Bnr.8 i årene fremover:

 

Skylddelingsforretning avholt den 15.09.1915 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/et skogstykke Bnr.10 til Ole J Rød. Tingl. 25.09.1915

 

Skylddelingsforretning avholt den 23.11.1921 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Heimo Bnr.13 til Ernst Andersen. Tingl. 03.12.1921

 

Skylddelingsforretning avholt den 13.11.1928 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Torshaug Bnr.14 til Johannes Rød. Tingl. 30.11.1928

 

Skylddelingsforretning avholt den 12.03.1930 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Torshaug Bnr.16 til Johannes Rød. Tingl. 17.03.1930

 

Skylddelingsforretning avholt den 30.04.1945 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Vangen Bnr.20.

 

Skylddelingsforretning avholt den 26.11.1947 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Skogmo Bnr.22.

 

Skylddelingsforretning avholt den 05.09.1949 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Bakkely Bnr.23.

 

Skylddelingsforretning avholt den 16.03.1950 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Thorsmo Bnr.26.

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.8 - Torsholt skog - 9 mark 90 øre - F. M. Treschow