| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

 

Sølland/Rød Øvre - Gnr.1 Bnr.3

 

 

 

Se Rød u/Sølland før 1814

 

 

Eid av Løvenskiold

 

Rød Øvre løpenummer 481 nevnes i martikkelen i 1838, tellingen i 1848 og manntallen i 1865 med egne brukere

 

I 1886 ble Sølland/Rød Øvre Bnr.4 skilt ut fra dette bruk (Sølland/Rød Øvre Bnr.3)

 

Sølland – Rød Øvre Bnr.3 (løpenummer 481a)

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1886 på Sølland/Rød Øvre Bnr.3 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland/Rød Øvre Bnr.4 Tingl. 13.09.1886

 

Denne resterende delen må da ha blitt dette bruk (Sølland/Rød Øvre Bnr.3).

 

(I 1900 nevnes ikke Bnr.3. Det bodde nå folk på Sølland/Rød Øvre Bnr.13. Bnr.13 ble utskilt fra Sølland – Skog Bnr.8 i 1891. Bnr.8 var blitt solgt til Trescow i 1886.)

 

En del ble endret på gården da Løvenskiold i 1886 solgte deler av den til Treschow.

 

 

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr 1

Bnr.3 - Rød øvre - eier/bruker Løvenskiold

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Rød øvre Bnr.3 - cand. jur. Herman Løvenskiold     

 

 

 

Manntall for Rød u/Sølland

 

 

Bosatt her fra ca 1815 til ca 1820

Erik Ingebretsen f. 1794 som nevnes under her.

 

Bosatt her fra ca 1820 til 1849

Peder Ingebretsen f. 1789 var sønn av Ingebret Olsen på Rød u/Sølland. Peder giftet seg i 1821 med Karen Nilsdatter f. 1791 fra Hogstad. Peder ble leilending på Rød etter sin far. Familien reiste til Amerika i 1849.

 

Barn:

Ingebret Pedersen f. 1823

Maria Pedersdatter f. 1825 d. 1894

Helvig Pedersdatter f. 1826

Ingeborg Pedersdatter f. 1828

Anne Margrete Pedersdatter f. 1830

Karen Pedersdatter f. 1833

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1850 til 1869

 

Erik Ingebretsen f. 1794 var sønn av Ingebret Olsen på Rød u/Sølland. Ifølge Bakken så drev Erik plassen Rød u/Sølland i 1815. Han foreldre bodde der på denne tiden. Erik drev den trolig da til ca 1820, for da overtok hans bror Peder. Erik giftet seg 1. gang i Skien i 1824 med Ingeborg Maria Andersdatter ca 1797. De ble bosatt på Venstøp i Gjerpen og Ingeborg Maria døde der i 1827. Erik giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1828 med Karen Kirstine Knutsdatter f. 1793 fra Sandsvær. De flyttet til Gromstul i Luksefjell i 1844, men kom til Rød u/Sølland i Siljan ca 1850. Karen Kirstine døde der i 1857. Erik nevnes som bruker som enkemann i 1865, men fikk hjelp av sønnen Ingebret. Erik døde på Rød u/Sølland i 1869.

 

Erik Ingebretsen og Ingeborg Maria Andersdatter sine barn:

Ingeborg Marie Eriksdatter f. 1824 d. 1828

Ingebret Eriksen f. 1826 d. 1828

NN Eriksdatter f. 1827 d. 1827

 

Erik Ingebretsen og Karen Kirstine Knudsdatter sine barn:

Ingeborg Karine Eriksdatter f. 1828 d. 1828

Ingeborg Eriksdatter f. 1829 d. 1829

Ingebret Eriksen f. 1831 d. 1891

Inger Marie Eriksdatter f. 1834 d. 1903

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1850 til 1891 (Karen til 1897)

 

Ingebret Eriksen f. 1831 var sønn av overnevnte Erik Ingebretsen Rød. Ingebret giftet seg i Gjerpen i 1849 med Karen Isaksdatter f. 1823 fra Setret Luksefjell. De døpte samme året et barn bosatt hos hans foreldre på Gromstulen i Luksefjell. De flyttet med hans foreldre til Rød u/Sølland i Siljan av døpte barn der fra 1851. I 1865 nevnes Ingebret på Rød som medhjelper til sin far som bruker av gården. Han overtok bruken etter sin far. Ingebret døde på Rød i 1891 og Karen døde der i 1897.

 

Barn:

Ingeborg Karine Ingebretsdatter f. 1849 d. 1926

Peder Ingebretsen f. 1851

Anne Helvig Ingebretsdatter f. 1854 d. 1930

Isak Ingebretsen f. 1856

Karen Kristine Ingebretsdatter f. 1858 d. 1934

Ole Ingebretsen f. 1861

Erik Ingebretsen f. 1864 d. 1872

Inger Marie Ingebretsdatter f. 1867 d. 1922

Jacob Ingebretsen f. 1869 d. 1870

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1882 til 1893

 

Isak Ingebretsen f. 1856 var sønn av overnevnte Ingebret Eriksen Rød. Isak giftet seg i 1882 med Karen Kristine Andersdatter f. 1858 fra Afsøla u/Sølland. Isak var politi. De døpte barn bosatt på Rød u/Sølland frem til 1893. I 1900 nevnes de som bosatt på Søli i Gjerpen. Familien skriver seg som Rød. I 1909 har de flyttet tilbake til Rød u/Sølland i Siljan. Isak kjøpte Rød nordre Bnr.18 i 1912. Karen Kristine døde på Rød i 1924. Isak levde i 1924. I 1930 kjøpte pleiedatteren Maggi Otilde Rød og hennes mann Rød Nordre Bnr.18 mot at Isak fikk bo der.

 

Barn:

Inga Marie Isaksdatter f. 1884 d. 1958

Anna Karoline Isaksdatter f. 1885 d. 1958

Mathilde Isaksdatter f. 1887 d. 1968

Hilda Elise Isaksdatter f. 1893 d. 1932

Klara Josefine Isaksdatter f. 1902 d. 1908

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1887

 

Bernt Pedersen f. 1810 var enkemann og nevnes i 1865 som legdeslem hos Peder Gundersen i Afsøla. Bernt døde på Rød u/Sølland i 1887.

 

Se Åsen u/Kvisla

 

 

 

Se videre Sølland/Rød Øvre Bnr.13 og Rød Nordre Bnr.18