| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Hygga – Gnr.29 Bnr.38

 

 

Eiendommen Austad/Hygga Bnr.38 ble i 1952 utskilt fra Austad Bnr.10 og solgt fra Jacob G Austad til Martinius Austad:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.10 den 17.09.1952, hvorved utskilt eiendommen Austad/Hygga Bnr.38.

Grunnbrev på eiendommen Austad/Hygga Bnr.38 fra Jacob G Austad til Martinius Austad. Datert 16.09.1952

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.38 – Hygga - 0 mark 02 øre - Martinius Austad 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

Nevnt her fra 1952

 

Martinius Arvesen f. 1876 kjøpte eiendommen Austad/Hygga Bnr.38 i 1952. Han døde i 1959.

 

Se Austad