| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Tufte – Gnr.28 Bnr.14

 

Senere adresse Austadveien 430

 

Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 ble i 1910 utskilt fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 og solgt året etter fra Ole Olsen Gonsholt til Haldor Hansen:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 den 08.08.1910, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14. Tinglyst 17.08.1910

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 fra Ole Olsen Gonsholt til Haldor Hansen for kr. 900. Datert 19.06.1911, tinglyst 12.07.1911

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.14 – Tufte - 0 mark 21 øre - Haldor Hansen 

 

 

Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 og Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 ble i 1957 sammenføyd med Gonsholt Søndre/Gonsholt vestre Bnr.13 som Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker se Gonsholt Søndre/Vestre - Tufte Bnr.13