| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Fosheim Gnr.19 Bnr.26

 

Senere adresse: Gurholtveien 1

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1906 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 21.04.1906, tinglyst 16.05.1906, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.26.

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble samme året solgte fra Peter Olsen Øverbø til Nils Olsen Gonsholt:

Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 fra Peter O Øverbø til Nils Olsen Gonsholt for kr. 800. Datert 25.06.1906, tinglyst 18.07.1906.

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1908 solgt fra Nils Olsen Gonsholt til Knut Arnesen Kiste:

Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 fra Nils Olsen Gonsholt til Knut A Kiste for kr. 6000. Datert 27.05.1908, tinglyst 10.07.1908.

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1913 solgt fra Knut Arnesen Kiste til Laurits Omsland:

Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 fra Knut A Kiste til L Omsland for kr. 6000. Datert 18.02.1913, tinglyst 12.03.1913.

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1933 solgt på auksjon til Nils Austad:

Auksjonsskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 med flere bruk til Nils Austad for kr. 15 000. Datert 18.05.1933, tinglyst 26.05.1933

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble etter noen måneder solgt fra Nils Austad til Kristian Bøe:

Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 med flere bruk fra Nils Austad til Kristian Bøe for kr. 12 000. Datert 16.08.1933, tinglyst 11.09.1933.

 

Hans Omsland fikk i 1934 odelskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26:

Odelskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 til Hans Omsland fra Kristian Bøe for kr. 7800. Datert 02.02.1934, tinglyst 02.02.1934.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.26 - Fosheim - 0 mark 27 øre - Kristian Bøe    

 

Dette med Kristian Bøe i matrikkelutkastet i 1950 må være feil.

 

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1906 til 1908

 

Nils Olsen f. 1884 fra Gonsholt giftet seg i 1905 med Maren Dortea Nilsdatter f. 1883. Hun var datter av Nils Olsen Sølland. Eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1906 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6 og Nils kjøpte plassen. De fikk et barn der samme året, men både barnet og Maren Dortea døde i april 1907. Nils solgte i 1908 Øverbø/Fosheim Bnr.26 til Knut Arnesen Kiste. Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble i 1919 utskilt fra Gonsholt Søndre Bnr.9 og solgt fra Ole Olsen Gonsholt til sønnen Nils Olsen Gonsholt. Nils bygde hus på Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 og drev landhandel der til 1924. Han solgte da eiendommen og landhandelen til Ole Andersen Kiste. Ifølge Bakken dro han til Lardal og døde der i 1954.

 

Barn:

Anna Olsen f. 1906 d. 1907

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1908 til 1913

 

Knut Arnesen f. 1880 fra Kiste kjøpte i 1908 Øverbø/Fosheim Bnr.26. Han giftet seg i 1910 med Marthe Marie Gulliksdatter f. 1885 fra Gonsholt. Knut solgte i 1913 plassen til Laurits Omsland.

 

Se Prestejordet u/Gonsholt søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1910 til 1933

 

Laurits Hansen (Omsland) f. 1881 fra Omsland i Kjose giftet seg i 1810 med Maren Petrea Arnesdatter f. 1883 fra Kiste. Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1913 solgt fra Knut Arnesen Kiste til Laurits Hansen Omsland. Laurits og Maren Petrea ble bosatt der. Laurits kjøpte flere eiendommer i Siljan. Sønnen Hans Omsland forpaktet en del av jordgodset i 1931, blant annet Øverbø/Fosheim Bnr.26. I 1933 ble det meste av Laurits Omsland sitt jordgods solgt på auksjon. I 1950 eide han bare Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Bnr.37.

 

Barn:

Hans Omsland f. 1912 d. 1992

Anna Andrea Omsland f. 1914 d. 1991

Marie Omsland f. 1916 d. 1989

Agnes Lovise Omsland f. 1918

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1931 til 1992

 

Hans Omsland f. 1912 var sønn av overnevnte Laurits Hansen (Omsland). Laurits forpaktet i 1931 bort Sørbø Bnr.3, Øverbø/Rydningerne Bnr.21, Øverbø/Fosheim Bnr.26 og Høiseth/Omslandsmyrene Bnr.33 til sønnen Hans. Alle disse eiendommene var blant det jordgodset som ble solgt på auksjon i 1933. Hans Omsland fikk i 1934 odelskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26. Han nevnes som eier og bosatt på gården Øverbø/Fosheim Bnr.26 i Norske gårdsbruk 1955. Det var da kafe og gjestgivere der. Hans døde ugift i 1992.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1933

 

Nils Jacob Eriksen Austad f. 1869 kjøpte Øverbø/Fosheim Bnr.26 på auksjon i 1933. Han solgte den etter noen måneder til Ole Kristian Bøe f. 1910.

 

Se under hans far på Austad

 

 

 

Nevnt her i 1933 og 1934

 

Ole Kristian Bøe f. 1910 kjøpte i 1933 Øverbø/Fosheim Bnr.26 av Nils Jacob Eriksen Austad. Overnevnte Hans Omsland fikk i 1934 odelskjøte på gården.

 

Se Omslandsmyrene Bnr.33 u/Høiseth