| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Nygård Gnr.32 Bnr.17

 

 

Nygård var en husmannsplass under Eidet. Eidet var igjen løpenummer 565 under Moholt. Nygård ble i 1872 utskilt som eget bruk.

 

Moholt/Nygård - løpenummer 565c – senere Bnr.17 ble utskilt i 1872:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 565 den 9. juli 1872 og tinglyst 1. august 1872, hvorved utskilt plassen Vranghull - løpenummer 565b – senere Bnr.16, plassen Nygård - løpenummer 565c – senere Bnr.17, søndre Stregrønningen - løpenummer 565d – senere Bnr.18, østre Stregrønningen – løpenummer 565e – senere Bnr.19. Den resterende delen ble Moholt/Eidet - løpenummer 565a.

 

Nygård Bnr.17 ble i 1891 sammenføyd med Eidet (innmarken) Bnr.20 og så skilt ut igjen som Nygård Bnr.29:

Moholt/Nygård Bnr.17 ble i 1891 overført til og sammenføyd med Moholt/Eidet (innmarken) Bnr.20. Tinglyst 15.07.1891

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Eidet (innmarken) Bnr.20 den 12.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Nygård Bnr.29 og Moholt/Naphaug Bnr.30. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Se Moholt/Nygård Bnr.29

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1858 til 1890 (Anne Kristine til 1891)

 

Nils Helgesen f. 1823 fra Gorningøya u/Austad giftet seg i 1848 med Anne Kristine Jacobsdatter f. 1822 fra Moholt verk. De døpte barn bosatt på Moholt verk til 1856. Fra 1858 nevnes de som husmenn på Nygård u/Eidet. De var de første på denne plassen. I 1872 ble Nygård utskilt som eget bruk og Nils gikk fra å være husmann til å være leilending. Nils døde der i 1890. Anne Kristine døde i 1891.

 

Barn:

Anne Helene Nilsdatter f. 1849 d. 1865

Hans Jakob Nilsen f. 1851 d. 1927

NN Nilsen f. 1853 d. 1853

Gunhild Maria Nilsdatter f. 1854 d. 1856

Paul Nilsen f. 1856 d. 1914

Nils Kristian Nilsen f. 1858 d. 1929

 

Familieark

 

 

 

Fra 1891 ble Nygård Bnr.17 til Nygård Bnr.29

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1890 til 1914 (Anne Johanne til 1933)

 

Paul Nilsen f. 1856 var sønn av overnevnte Nils Helgesen. Paul giftet seg i 1876 med Anne Johanne Knutsdatter f. 1854 fra Moholt verk. De flyttet til Stavern i 1877. Paul stod som arbeider da de døpte et barn der i januar 1878. De flyttet tilbake til Siljan i 1878 og døpte et barn bosatt hos hans foreldre på Nygård i 1880. I 1882 døpte de et barn bosatt på Moholt verk. Fra 1886 til og med 1889 døpte de barn bosatt på Skautvedt. Fra 1892 døpte de barn bosatt på Nygård. De kom nok dit som leilendinger da hans far døde i 1890. Moren døde i 1891. Paul døde på Nygård i 1914. Anne Johanne døde i 1933.

 

Barn:

Nils Kristian Paulsen f. 1877 d. 1880

Nils Kristian Paulsen f. 1880

Anna Elise Paulsdatter f. 1882

Bertrand Paulsen f. 1886

Harald Paulsen f. 1889 d. 1949

Asta Pauline Paulsdatter f. 1892

Hilda Marie Paulsdatter f. 1894

Georg Fridtjof Paulsen f. 1897

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1914 til 1949

 

Harald Paulsen f. 1889 var sønn av overnevnte Paul Nilsen. Harald giftet seg i 1910 med Anna Hagbartsdatter f. 1887 fra Rønningen u/Sørbø. De døpte et barn bosatt på Mæla i Gjerpen i 1912. De kom til Siljan igjen overtok som forpaktere/leilendinger på Nygård etter hans far i 1914. Familien skrev seg som Nygård. Anna døde på Nygård i 1948. Harald døde der i 1949.

 

Barn:

Paul Arthur Nygård f. 1912 d. 1994

Halvard Martinius Nygård f. 1916 d. 1997

Marie Nygård f. 1918 d. 1991

Einar Johan Nygård f. 1921

Trygve Andreas Nygård f. 1923 d. 1993

Ragna Nygård f. 1926

Borghild Nygård f. 1929 d. 2006

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948 til 1949

 

Ifølge Bakken så forpaktet sønnen Trygve Andreas Nygård f. 1923 gården fra 1948 til 1949. Det kan jo være at hans overnevnt far var syk og ikke kunne ta seg av den. Hans mor døde i 1948 og hans far i 1949.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948 til 1968

 

Hans Kristian Vindheim f. 1918 fra Vranghull/Vindheim giftet seg i 1948 med Astrid Svartangen f. 1919 fra Moholt verk. Hans Kristian overtok som forpakter/leilending på Nygård i 1949. Hans far var søskenbarn til overnevnte Harald Paulsen. Hans Kristian satt med gården til 1968. Han døde i 1999.

 

Barn:

Arnfinn Vindheim f. 1949

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1968

 

Olaf Ingvald Neset f. 1932 fra Neset giftet seg i 1957 med Borghild Sigurdslid f. 1941 fra Mo i Telemark. De overtok som forpaktere/leilendinger på Nygård i 1968.

 

Barn:

Unnin Elisabeth Neset f. 1957

Ingvald Neset f. 1963

Roar Magne Neset f. 1964

 

Familieark