| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

Island/Moen – Gnr.4 Bnr.2

 

 

Moen var en plass under Island. 

 

 

Se Moen før 1814

 

 

Island/Moen Bnr. 2 – løpenummer 489b og 490b ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, plassen Moen Bnr.2 - løpenummer 489b/490b.

 

Hogstad Kraftanlegg Bnr.27 ble utskilt fra flere bruksnummer, blant annet Bnr.2 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Moen Bnr.2 den 02.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorefter Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27.

 

 

Manntall for Moen

 

 

 

Bosatt her fra ca 1829 til 1836 (Usikkert hvor lenge Anne bodde der.)

 

Alf Jonsen f. 1798 fra Løvås u/Rising Gjerpen bodde på Sortedal i Siljan som tjenestegutt da han giftet seg i Siljan i 1825 med Anne Henriksdatter f. 1796. Anne sin far var bruker på Moen u/Island. De døpte to barn i Siljan før de fra 1829 ble bosatt på Moen u/Island. Alf døde der i 1836.

 

Barn:

Jon Alfsen f. 1825 d. 1890

Henrik Alfsen d. 1827 d. 1873

Anne Kirstine Alfsdatter f. 1829

Anders Alfsen f. 1831

Nils Alfsen f. 1833

Halvor Alfsen f. 1835 d. 1925

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1845 til ca 1851

 

Ole Knutsen f. ca 1818 giftet seg i Siljan i 1839 med Maren Abrahamsdatter f. 1815 fra Kløverød. Ved vielsen stod det at han var 21 år og at hans far var Knut Andersen. Under oppholdsted og fødsted stod det Rønningen. Har ikke funnet han døpt i Siljan. Ole og Maren døpte barn på Øverbørønningen i 1840 og Haugen u/Høiseth i 1842. De døpte barn på Moen fra 1845 til 1851. De flyttet så til Gjerpen. De døpte der barn bosatt på Bø og Løberg, før de kom til Skien. I 1865 og 1875 var familien bosatt i Skien.

 

Barn:

Abraham Olsen f. 1840 d. 1851

Jacob Olsen f. 1842 d. 1857

Ole Olsen f. 1845

Anne Kristine Olsdatter f. 1847

Isak Olsen f. 1849

Abraham Olsen f. 1851 d. 1853

Marie Anne Olsdatter f. 1853

Ingeborg Kirstine Olsdatter f. 1856

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1859 til ca 1891

 

Halvor Alfsen f. 1835 var sønn av overnevnte Alf Jonsen Moen. Halvor fikk et uekte barn i 1858 med Lene Marie Pedersdatter f. 1830 fra Sande i Vestfold. Hun bodde da på Kåsene u/Sølland og var blitt konfirmert i Siljan i 1848. Hun døde på Killemyr Siljan i 1883. Halvor giftet seg i 1859 med Anne Helvig Andersdatter f. 1834 fra Oredalen u/Tveitan. De ble bosatt på Moen u/Island og Halvor nevnes som husmann der i 1865 og 1875. De flyttet siden til Vanebuseter og nevnes der i tellingen i 1891. (De har nok flyttet dit tidligere) I 1900 bodde Hans og familien på Vanebuseter. I 1910 bodde han og kona der. Anne Helvig døde på Vanebuseter i 1914. Halvor døde der i 1925.

 

Halvor Alfsen og Lene Marie Pedersdatter sitt uekte barn:

Maren Andrea Halvorsdatter f. 1858

 

 

Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter sine barn:

Anders Kristian Halvorsen f. 1861 d. 1867

Hans Halvorsen f. 1864

Ole Halvorsen f. 1866 d. 1956

Anne Gunelia Halvorsdatter f. 1869

Anders Kristian Halvorsen f. 1874 d. 1960

Anne Helvig Halvorsdatter f. 1879 d. 1964

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1884 til 1887

 

Anders Andersen f. 1846 kom fra Grorud da han giftet seg i Sandsvær i 1874 med Maren Andrine Pedersdatter f. 1851 fra Sandsvær. De døpte barn i 1884 og 1887 på Moen u/Island. De flyttet så til Skien og bodde der en tid på Blekebakken før de ble bosatt på Bøle. De døpte barn i Skien i 1891. Anders døde i 1910. Maren Andrine bodde i 1910 hos sin datter på Bøle.

 

Barn:

Maren Petrea Andersdatter f. 1884 d. 1885

Maren Petrea Andersdatter f. 1887

Alma Andersdatter f. 1891

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1893 til etter 1910

 

Nils Pedersen f. 1833 fra Opjorden u/Island giftet seg i 1873 med Anne Helvig Jacobsdatter f. 1844 fra Sølland. De ble bosatt på Opjordet og døpte barn det til 1882. De har så kommet til Moen u/Island og nevnes der i 1900 og 1910 tellingen. Det er usikkert når de kom dit og hvor lenge de bodde der. De døde begge på Nilsrød i Siljan. Hun i 1918 og han i 1919.

 

Se Opjordet u/Island